Enheter

Det er mulig å konfigurere hver enkelt Butler-enhet. Det gjøres ved å velge “Butler” i venstremenyen og deretter “Konfigurasjon” og under trykke på “Enheter”.

Hvis det gjøres endringer her, slår de gjennom neste gang Butler-enheten nullstiller og dermed også henter sin konfigurasjon.

Redia oppretter Butler-enhetene dine under filialen der enheten er fysisk plassert. Hvis du ønsker det, kan enheten få navn etter plasseringen eller andre egenskaper, så det er raskt å finne hvilken spesifikk Butler det er. Administratoren kan alltid endre navnet på enheten senere.

Online/Offline

Ved siden av de enkelte Butler-enhetene fremgår det om den enkelte Butler er online eller offline.

Hvis enheten er online, vises en grønn prikk, samt teksten “Online”. 

Er den offline, vises en rød prikk og teksten “Offline”, samt dato og tidspunkt for når den sist var online. 

Hvis det står at enheten er “Offline - ingen data”, betyr det at dens konfigurasjon aldri har fått noe data fra den gjeldende Butler. Det kan skyldes:

  1. En konfigurasjon er nettopp/nylig opprettet, slik at den ikke er forbundet med Butler-enheten, og derfor kan den ikke motta noe data. 
  2. At enheten ikke har vært online ennå og derfor ikke har hatt mulighet til å sende noe data. 

Funksjoner

Du kan ytterligere velge de funksjonene som skal være tilgjengelige på den enkelte enhet*.

Funksjonene er:

Timeout

Du kan også selv bestemme hvor lenge enheten skal være inaktiv før brukerens aktuelle handling nullstilles. Tiden velges i en dropdown-meny der mulighetene er: 

  • 1 minutt
  • 2 minutter
  • 3 minutter
  • 4 minutter
  • 5 minutter

SIP2-opplysninger per enhet

Her kan du legge inn informasjon for en SIP2-bruker, dersom du ønsker at enheten skal bruke en annen enn den som er angitt under "Biblioteksystem".

Hvis ingenting er spesifisert her, brukes SIP2-informasjon som er lagt inn under "Bibliotekssystem".

Sorteringssteder 

Her legger du til hvilke sorteringssteder som skal benyttes for innlevering på den spesifikke enheten. Dette velges for hver av filialens Butler-enheter, da det gir deg mulighet til å tilpasse sortering i henhold til enhetenes plassering på filialen.

Les mer om sorteringssteder her

Utvidede innstillinger

Printer: Her kan du velge om skriveren skal kutte hele veien gjennom papiret. Som standard skjærer den delvis gjennom.

Strekkodeleser: Det er mulig å velge om illustrasjonen for strekkodeleseren skal være generell eller vise strekkodeleserens plassering enten til høyre eller til venstre på skjermen.

Tastaturtype: Det er mulig å velge en annen tastaturtype enn den som er satt opp under "Identitet". Hvis ingenting er valgt, brukes innstillingene fra "Identitet".

Antall tegn i brukernavn: Hvis du skriver inn antall tegn i brukernavn, vil markøren i Butler automatisk hoppe ned til PIN-koden. Ved å la feltet stå tomt, vil enheten bruke valget fra "Identitet”.

Antall karakterer i passord: Brukeren vil automatisk bli logget inn på Butler hvis man taster inn antallet. Hvis feltet forblir tomt, vil enheten benytte det valgte antallet fra “Identitet”.

 

* Avhenger av biblioteksystemet.

** Krever oppsett under "Generell konfigurasjon"

***Kræver oppsett. Kontakt Redia ved å opprette en støttesak.