Generell konfigurasjon

Under "Generell konfigurasjon” finnes overordnede innstillinger som slår igjennom på tvers av alle bibliotekets filialer. 

I Redia Admin finnes siden under “Butler” og deretter “Konfigurasjon” i venstremenyen.

Språk

Her angir man hvilke språk det skal være mulig å velge i Butler. Man kan velge mellom dansk, engelsk, norsk bokmål, nynorsk og svensk.

Søk

Følgende funksjoner kan slås av og på*:

Start søk med avdelingsfilter: Søkeresultatet på Butler vil bare vise materialer som finnes på den valgte filialen.

Filtrer på tilgjengelighet: Søkeresultatet på Butler vil bare vise de materialer som er fysisk til stede på biblioteket.

Velg om filtrering på tilgjengelighet skal utføres på serveren: Få tilgjengeligheten av materialet i svaret fra søkeresultatet.

Minimal visning i enkelt søk: Dette vil bare vise omslagsbilde og tilgjengelighet ved enkelt søk.

Man kan også velge om den primære visningen av søkeresultatet skal være “Enkel” eller “Udvidet”. 

Les mer om visning av søkeresultatet her.

Reservasjoner

Velg når brukerne kan sette deres reserveringer på pause her. Perioden vil være dags dato + [antall dager]. 

Gebyr

Her er det mulig å velge om det skal vises avgifter på “Min side”.

Les mer om Min side her

Nøddrift

Butler går i nøddrift hvis forbindelsen til internett, Redias system eller biblioteksystemet forsvinner. Hvis nettforbindelsen blir borte, understøtter Butler fortsatt følgende muligheter, som kan velges til eller fra*:

  • Levere
  • Lån
  • Tastatur til inntasting av brukernavn

Innlevering

Dersom sortering av leverte materialer skal gjøres fra "alert"-feltet i SIP, må det velges her. Ellers vil "sortbin"-feltet brukes.

Andre

Under kan følgende aktiveres:

Kvittering på epost, slik at brukerne får mulighet til å velge å få en kvittering på epost.

Lånernummer på kvitteringer: Lånernummeret vises på kvitteringer.

Maskering av lånernummer: De siste karakterene i brukernavnet er maskert på kvitteringer.

Det er også her url’en tastes inn til

Funksjonen tilføyes på de enkelte Butler-enhetene. Les mer her

 

*Avhengig av biblioteksystemet