Konfigurasjon: Identitet

Det er mulig å lage visse innstillinger, slik at produktene i høyere grad avspeiler deres visuelle identitet. Det gjøres under “Identitet”, som i venstremenyen ligger under “Generelt” > “Konfigurasjon” > “Identitet”.

Farger

Her er det mulig å styre visse farger på produktene, f.eks. bakgrunnsfarge.

OBS! Vær oppmerksom på at fargen overholder WCAG 2.1 retningslinjer for tilgjengelighet. Sjekk kontrasten her, hvor “background” skal endres og sett “foreground” til #FFFFFF.”

Grafik

Du kan sette inn logoen din slik at den vises på utvalgte steder i produktene. Ved å holde musa på det lille informasjonsskiltet kan du navigere til en artikkel hvor kravene til logoen er spesifisert. Du finner også artikkelen her: Logohåndtering

Tastatur

Du kan velge hvilken tastaturtype som dukker opp når brukerne dine trenger å skrive inn brukernavn og passord. Alternativene er:

  • Alfabetisk
  • Numerisk
  • Numerisk med N-tast

Man kan også taste inn antallet karakterer for: 

  • Brukernavn, da vil cursoren automatisk hoppe til passordfeltet på f.eks. Butler eller Inspire.
  • Passord, da vil brukeren automatisk bli logget inn og ikke selv måtte trykke på innloggingsknappen på f.eks. Butler eller Inspire. 

Man kan også unnlate det og la feltet stå tomt, da må brukeren selv skifte linje.

Tastaturinnstillingene kan også innstilles individuelt for hver enkelt enhet under konfigurasjonen produktet. Les mer her.