Sorteringssteder

Sorteringssteder opprettes i Redia Admin ved å velge "Butler" i menyen til venstre og under "Konfigurasjon" velge "Filial-innstillinger".

Sorteringssteder blir opprettet først for hele filialen, og kan etterpå velges for de enkelte Butler-enhetene.

Opprett sorteringssteder i Filialinnstillinger

Velg “Opprett sorteringssteder” i oversikten, og fyll ut disse opplysningene:

Oppsett:

Ikon: velg type av sorteringssted. Velg mellom ikke ikon, leveringsboks, bokvogn eller hentehylle.

Navn: gi sorteringsstedet et navn, f.eks. leveringsboks, bokvogn eller hentehylle. OBS! Denne informasjonen er nødvendig for å opprette et sorteringssted.

Bin key: tast inn bin key for sorteringsstedet.

Innleveringsboks velges under. Hvis det må klikkes av er det mulig å velge om den animerte pilen som skal vises på selve Butler skal peke til høyre eller til venstre.

Sortering:

Her skriver man en sorteringsveiledning som vil vises ved ikonet ved levering, f.eks. “Legg i boks”, “Sett på hylle” eller “Sett på bokvogn”.

Sorteringsveiledningene kan angis for de språkene Butler er satt opp til å vise under “Generell konfigurasjon”. Man kan velge dansk, engelsk, norsk bokmål, nynorsk og svensk.

Oversikt over sorteringsstedene

I oversikten over sorteringssteder er det mulig å se de sorteringsstedene som er opprettet. Man kan se sorteringsstedets ikon, navn og bin key, samt en markering av om det finnes en innleveringskasse. I tillegg finnes også veiledningsteksten her.

Redigering og sletting av sorteringssteder

Hvis det er nødvendig å redigere et allerede opprettet sorteringssted, er det mulig å gjøre ved å trykke på det sorteringsstedet det gjelder i oversikten. 

Hvis man ønsker å slette et sorteringssted i oversikten, trykker man på det sorteringsstedet det gjelder. Trykk deretter på “Slett sorteringssted”.

Bruk av alert-feltet i SIP2:

De leverte materialene sorteres vanligvis etter hvilken bin key de har. I flere biblioteksystemer finnes bin key-en i «sortbin»-feltet i SIP2. Noen biblioteksystemer bruker imidlertid "alert"-feltet i stedet.

I de tilfellene må det settes under "Generell konfigurasjon", hvor "Bruk "alert" i stedet for "sortBin"-feltet fra SIP2" skal være slått på. Dette betyr at materialene dine er sortert etter om det er satt inn et varsel eller ikke. Du kan derfor opprette to sorteringssteder:

  1. Et sorteringssted med bin key’en “alert”, som vil fange opp alle materialer som har “alert”.
  2. Et sorteringssted uten bin key, som vil få det materialet som ikke har “alert”.

Legg til sorteringssteder i Butler-enheter

Etter at sorteringsstedene er opprettet under “Filialinnstillinger”, kan de legges til de enkelte Butler-enhetene. Dette gjøres ved å velge “Enheter”.

Velge sorteringssteder

For å legge til sorteringssteder til Butler-enheter, trykker man først på “Velg sorteringssted”.

For å velge sorteringssteder til en Butler-enhet, velger man fra oversikten over sorteringssteder som vises på skjermen.

Standard sorteringssted

Her velger man hvilket sorteringssted som skal være standard for Butler-enheten. Hvis det ikke blir angitt annen sorteringsinformasjon fra biblioteksystemet (bin-key), vil materialet bli sortert til standard sorteringssted.

Nøddrift av sorteringssted

Her velger man hvilket sorteringssted som skal brukes ved nøddrift.

 

Les mer om sorteringssteder på Butler