Levere

Brukeren kan levere inn de lånte materialene via Levere-knappen på startsiden. Det er ikke nødvendig å logge inn. Brukeren vil i stedet komme direkte til en veiledningsskjerm der brukeren oppfordres til å legge ett materiale på skanningsplaten av gangen. Det er mulig å skanne flere materialer samtidig, men erfaring viser at det har vært en årsak til feil.

Butler-NORSK-Aflever

Innleveringsprosessen

Skjerm ved pågående skanninger

Når brukeren skanner et materiale, blir det vist på skjermen. På skjermen kan man se en tydelig inndeling av hvilke materialer som er i ferd med å bli registrert, og hvilke som er lastet korrekt og levert inn. 

Butler sjekker først at alle deler av materialet er der, og deretter leverer den inn materialet. Når et materiale er korrekt registrert og levert inn, blir materialets alarmer aktivert.

Butler-NORSK-Aflever---scannede-materialer

Feilscenario: ikke alle RFID-brikker har blitt registrerte  

Hvis Butler ikke klarer å fange opp alle RFID-brikker, vil en feilmelding be brukeren om å skanne materialet på nytt. Hvis materialet fortsatt ikke registreres korrekt, er det ikke mulig å leverer det. Dermed forhindres at brukeren kan leverer materiale som mangler deler, forutsatt at delene har en RFID-brikke. 

Butler-NORSK-Aflever---mangler-tag

Feilscenario: ikke alle alarmer er deaktiverte

Hvis ikke alle alarmene i materialet ble aktivert, vil en feilmelding gjøre brukeren oppmerksom på dette, og brukeren blir bedt om å skanne materialet på nytt. 

Butler-NORSK-Aflever---mangler-alarm-1

Hvis det fortsatt ikke lykkes å aktivere alle alarmene i materialet, vil brukeren ha muligheten til å skanne materialet på nytt, eller ignorere alarmen.

Butler-NORSK-Aflever---mangler-alarm-2

Legg i innleveringsboks

Dersom sorteringssteder er definert i Redia Admin, vil de bli vist i oversikten over innleveringer, slik at brukeren vet hvor materialene skal etter at de er blitt scannet. Sorteringssteder kan f.eks. være inn innleveringsboks, innleveringshylle eller bokvogn.

Hvis det er koblet en innleveringsboks til Butler-enheten, vil RFID-scanneren i boksen registrere om et materiale blir innlevert eller ikke. Veiledningen vil være tydelig for låneren i innleveringsflowet. Dersom materialet ikke blir registrert i boksen, vil materialet forbli under “Igangsatte scanninger”.

Låneren kan fortsatt avslutte når materialet er innlevert, men vil bli gjort oppmerksom på at korrekt innlevering av materiale gjenstår.

Les mer om konfigurering av sorteringssteder og innleveringsboks i Redia Admin

Butler-NORSK-Aflever---sortering

Innlevering med strekkode

Butler kan også konfigureres til å bruke strekkodeleseren i stedet for RFID-skanning. Da er det imidlertid ikke mulig å sjekke om alle delene er der, og alarmen blir ikke aktivert i materialet. 

Les mer om konfigurering av strekkodeleser i Redia Admin

Butler-NORSK-Aflever---stregkodelæser

Kvittering og avslutt

Etter å ha skannet alt ønsket materiale, trykker brukeren på Avslutt-knappen til høyre. Hun kan da velge å få en kvittering, enten på trykk eller på e-post*, eller avslutte uten kvittering.

Butler-NORSK-Aflever---vælg-kvittering

Hvis brukeren velger epostkvittering og har angitt en epostadresse i biblioteksystemet, vil kvitteringen bli sendt til den epostadressen. Hvis brukeren ikke har angitt en epostadresse i biblioteksystemet, vil brukeren bli bedt om å skrive sin epostadresse på skjermen. Innleverer brukeren f.eks. Materialer for flere personer enn seg selv, vil Butler be om eposten til den personen som skal motta kvitteringen.

Deler av e-post-kvitteringer og skriverinnstillinger kan konfigureres i Redia Admin.

Les mer om kvitteringsinnstillinger i Redia Admin

Les mer om aktivering av epostkvitteringer i Redia Admin

 

OBS: Funktionen krever SIP2-bruger

*mulighet for epost avhenger av biblioteksystemet