1. Forside
  2. Redia Admin
  3. Butler konfiguration & log

Enheder

Det er muligt at konfigurere hver enkelt Butler under “Enheder”. Laver I ændringer, slår de igennem næste gang Butler enheden nulstiller og henter sin konfiguration.

Redia opretter jeres Butler enheder under den filial, hvor enheden fysisk står. Hvis I ønsker det, kan enheden navngives efter dens placering eller andre kendetegn, så det er hurtigt at lokalisere, hvilken specifik Butler, det drejer sig om. Jeres administrator kan altid ændre navnet på enheden senere. 

Online/Offline

Ud for den enkelte Butler-enhed fremgår det, om den enkelte er online eller offline. 

Hvis enheden er online, vil der være en grøn prik samt teksten “Online”. 

Er den offline, er der en rød prik og teksten ”Offline” samt dato og tidspunkt for, hvornår den sidst var online. 

Hvis der står, at enheden er “Offline - ingen data” betyder det, at dens konfiguration aldrig har fået noget data fra den pågældende enhed. Det kan skyldes: 

  1. At en konfiguration lige er oprettet, så den er ikke forbundet til enheden, og derfor kan den ikke modtage noget data. 
  2. At enheden ikke har været online endnu, og derfor ikke har haft mulighed for at sende noget data.

enheder,-liste

Funktioner

I kan vælge de funktioner, som skal være tilgængelige på den enkelte Butler*. Funktionerne er:

enheder-fold-ud

* Afhængig af bibliotekssystem

**Kræver opsætning under "Generel konfiguration".

Timeout

I kan selv bestemme, hvor længe Butler skal være inaktiv, før brugerens igangværende handling nulstilles. Tiden vælges i en dropdown-menu, hvor mulighederne er:

  • 1 minut
  • 2 minutter
  • 3 minutter
  • 4 minutter
  • 5 minutter

enheder,-nulstille


Sip2 oplysninger pr. enhed

Her kan I angive oplysninger for en Sip2 bruger, hvis I ønsker, at enheden skal benytte en anden end den bruger, der er angivet under "Bibliotekssystem".

Hvis intet andet er angivet på enheden, bruges de Sip2 oplysninger, der er indtastet under "Bibliotekssystem".

enheder,-sip2


Sorteringssteder 

Her tilføjes de sorteringssteder, der skal benyttes ved aflevering på den specifikke enhed. Dette vælges for hver enkelt af filialens Butler enheder, da det giver mulighed for at tilpasse sorteringssteder efter enhedernes placering på filialen. 

Se vejledning til sorteringssteder her 

enheder,-sortering


Udvidede indstillinger

Printer: Her kan det vælges om printeren skal skære helt igennem papiret. Som standard skærer den delvist igennem.

Stregkodelæser: Det kan vælges, hvorvidt ikonet for stregkodelæseren skal være placeret til højre eller venstre på skærmen.

Tastaturtype: Det er muligt at vælge en anden tastaturtype, end den som er opsat under "Identitet". Hvis intet vælges, bruges indstillingerne fra "Identitet".

Antal karakter i brugernavn: Hvis I indtaster antallet, vil cursoren ved i Butler automatisk hoppe ned til pinkoden. Lader I feltet stå tomt, vil enheden anvende valget fra "Identitet". 

Antal karakter i adgangskode: Indtaster I antallet, vil brugeren automatisk blive logget ind på Butler. Hvis feltet forbliver tomt, vil enheden anvende det valgte fra "Identitet". 

 

enheder