Opsætning i Hubber

I sætter selv indholdet til Poster op i programmet Hubber. Hubber er det CMS (Content Management System), der bruges til at redigere det digitale indhold til bibliotekets forskellige formidlingsløsninger. Herunder kan I læse om, hvordan I gør:

Hubber-forside

OBS: Valget af de digitale løsninger kan variere fra bibliotek til bibliotek så I kan opleve, at I ikke har alle de listede løsninger på netop jeres bibliotek. 

Oprettelse af indhold

I får tilsendt info om login og adgang til applikationen Hubber. Her ligger jeres CMS (Content Management System / Indholdsstyringssystem). I logger ind med jeres kunde-ID.

OBS: Hvis I ikke har fået kunde-ID / login endnu, så kontakt os ved at indsende en supportsag.

Hieraki

Hubber indeholder et hieraki i form af: Galleri → Kanaler → Indholdselementer 

Galleri

Et galleri svarer til selve installationen (skærmen). Hvis man f.eks. skal have to forskellige skærme laves to gallerier.

Der oprettes et givent antal gallerier alt efter antal af skærme. Gallerierne oprettes typisk af Redia i forbindelse med selve installationen af skærmene. 

Galleriet indeholder de indholdselementer, du vil vise på den specifikke skærm. Indholdselementerne er igen inddelt i kanaler, som du selv opretter. Du bruger kanalerne lidt ligesom tv-kanaler.

Kanal

Et galleri skal indeholde et antal kanaler, hvori selve indholdet defineres. Det kan være et tema eller indhold der både kan være lokalt eller tværgående. En kanal kunne f.eks. bestå af indholdselementer med information specifik for filialen, mens en anden bruges på alle filialer. De kan også bruges til at oprette indhold til temaforløb og lignende.

Kanaler skal gives et sigende navn, som svarer til det indhold der ligger i kanalen.

Husk at gemme kanalen.

Kanaler

Indholdselementer

Et indholdselement er det, der skal vises på skærmen.  For at oprette indhold i en kanal klikkes på det røde plus. De lægges i de relevante kanaler i højre spalte under bjælken “Kanaler”. Hvis indholdet ikke placeres i en kanal, vises indholdet ikke på den digitale skærm. Tjek at datoen i kalenderen stemmer overens med hvornår I ønsker at indholdet skal vises fra og til.

Flow for indhold

Illustrationen herover, viser flowet af indhold fra redaktørerne/bibliotekarerne til gallerierne/skærmene.

Skærmens format

Jeres Poster skærm afgør hvilket format, der arbejdes i og skabelonerne i systemet tilpasser sig automatisk efter om skærmen er højformat/vertikal eller bredformat/horisontal. Poster understøtter opløsningen 1920x1080. 

Brug af billeder:  

Generelt skalerer plakaterne alle billeder op/ned afhængig af, hvor de skal bruges. 

Billedstørrelser: Bredden på billedet er det tal, der står først - eksempelvis 1080 - og derefter højden - 1920. Eksemplerne nedenfor er hhv. højformat og bredformat.

Skærmbillede 2023-10-17 kl. 11.02.26

Billedkvalitet: Baggrundsbilleder (ex. til indholdselementet ”Plakat-Info”) skal være 1080x1920 px. (højformat) eller 1920x1080 px. (bredformat).

Andre mindre billedvisninger, f.eks. i lister skal minimum være 300x400 px./400x300 px.

Billedrettigheder: 

I kan frit benytte billedmateriale som I selv ejer, f.eks. fotografier som I tager. Hvis I vil benytte andre billeder, skal i være opmærksomme på billedernes ophavsret.

OBS: Når I redigerer i jeres indhold, opdaterer jeres Poster efter ca. 1 minut eller endt afspilning af alle elementer i galleriet. 

Preview

Når I opretter nyt indhold har I mulighed for at se et preview indholdet, inden det vises på skærmen, ligesom I også har mulighed for at se et preview af, hvad der aktuelt kører på de forskellige gallerier (skærme).

Hvis I trykker på "preview" - enten på forsiden eller under “Oversigt” i topbjælken - kan I se et preview af det der vises på det pågældende galleri (skærmen). 

Galleri,-topbjælke

Oversigt i topbjælke-1

I kan også se et preview af det indhold I er i gang med at oprette. Det findes i skærmens højre side. I trykker på “Gem”, og herefter går I videre til preview. I kan se et preview af indholdet, selvom det ikke ligger på et galleri og heller ikke i en kanal. På den måde kan I teste, hvordan indholdet kommer til at se ud, inden I udgiver det

Preview


I skal angive hvilket format I vil se preview i: 

16:9 → Bredformat 

9:16 → Højformat 

Samt angive hvilket galleri I vil se preview indholdet på, ved at vælge dens navn: 


Bogsøgninger

Når I bruger og laver søgninger gennem Redias systemer, bruges i Danmark OpenSearch. I Norge bruges Mikromarc og Bibliofil, som desværre ikke understøtter søgninger. Det er altså det enkelte biblioteks system, der afgør om der kan laves bogsøgninger. 

OpenSearch

En søgestreng i OpenSearch skal skrives i CQL. Det betyder, at I kan bruge AND, OR og NOT (ikke 'AND NOT').

Sætninger skal sættes i dobbelt citationstegn: f.eks.: grise og får AND term.type=bog skal skrives: "grise og får" AND term.type=bog

I OpenSearch findes index, som bruges til at præcisere søgninger. Man kan ligeledes benytte facets og sortere i søgninger.

Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilke index jeres bibliotek bruger, samt hvilke forskellige default-sorteringer jeres hjemmeside bruger. Kun I ved præcist, hvordan det fungerer på netop jeres bibliotek. 

Opret plakatindhold

Der er forskellige former for indhold, der kan vises på jeres digitale plakater. Dertil findes forskellige plakatskabeloner, som I kan benytte.

Plakatkanaler

Det er vigtigt at I opretter minimum to ekstra kanaler til særlige plakatelementer.

Start med at oprette mindst én kanal til almindelige plakater.

Derefter oprettes en eller flere kanaler, som skal bruges til at samle events. Navngiv den evt. “Plakat - Event” - eller hvis der er flere, kan det f.eks. være “Events - voksen” og “Events - børn”.

Derefter opretter du endnu en kanal, som du kan navngive “Splash-elementer” (forklaring på splash følger senere).

Hieraki

Hierarkiet på Hubber er i de fleste tilfælde: Galleri → Kanaler → Indholdselementer 

Ved “Plakat - Eventkalender“ ser hierarkiet dog således ud: 

Galleri → kanal → “Plakat - Eventkalender” → eventkanalen → “Plakat - Event”

 

“Plakat - Eventkalender” har altså en kanal under sig. 

Indholdet for “Plakat - Eventkalender“ består af nogle plakatelementer, som skal samles og transporteres til plakaten gennem en kanal. 

Opret ny

I vælger plakatskabeloner under "Opret Ny" i menuen i Hubber. 

Opret nyNår der er valgt en skabelon, skal I selv udfylde skabelonen med bl.a. tekst, billeder og evt. andre indstillinger

De forskellige plakatskabeloner, samt hvordan de udfyldes, er beskrevet i artiklerne:

Plakat - Bog 3D

Plakat - Budskab

Plakat - Børn

Plakat - Citat

Plakat - Digitale tilbud

Plakat- Event

Plakat - Eventkalender

Plakat - Info

Plakat - Kridttavle

Plakat - Materiale

Plakat - Materialeliste

Plakat - Nyheder

Plakat - Portræt

Plakat - Skilt

Plakat - Splash-tekst

Plakat - Video

Har I brug for hjælp, kan I oprette en supportsag her, eller ringe til +45 70 20 11 30