Plakat - Portræt

Overskrift: Til intern brug, vises ikke på plakaten 

Overskrift 1: Tilføj en overskrift. Overskriften vil stå med den farve, du vælger som temafarve for plakaten længere nede i skabelonen.

Underoverskrift: Underoverskriften vises med fed, lille skrift på plakaten.

Billede: Her tilføjes det billede, der skal vises på plakaten. Vælg et billede fra ”Mediearkivet” eller upload et nyt billede til ”Mediearkivet”.

Sidefod: Tilføj evt. Placering, dato for møde eller lign. (vises nederst på plakaten med samme typografi som i underoverskriften)

Varighed (sekunder): Angiv varighed i sekunder, >10 sek. 

Format: kan bruges på både vertikale og horisontale skærme.

Husk at lægge indholdselementet i relevante kanaler i højre spalte under bjælken “Kanaler”. Hvis indholdet ikke placeres i en kanal, vises indholdet ikke på den digitale skærm. 

Tjek at datoen i kalenderen stemmer overens med hvornår I ønsker at indholdet skal vises fra og til. Gem og udgiv plakaten.

Portræt

Har I brug for hjælp, kan I oprette en supportsag her, eller ringe til +45 70 20 11 30