Plakat - Nyheder

Overskrift: Tilføj overskrift, der vises på plakaten, max ca. 100 tegn

Underoverskrift: Tilføj underoverskrift, der vises på plakaten. Teksten trunkeres efter ca. 150 tegn.

Billede(r): Her tilføjes det billede, der skal vises på plakaten. Vælg et billede fra ”Mediearkivet” eller upload et nyt billede til ”Mediearkivet” (Max 5 billeder).

Splash: Her kobles en splash-tekst på plakaten – denne skal være oprettet på forhånd. Se oprettelse af typen ”Plakat-Splash-tekst”. Splash-teksten vises kun, hvis der er indsat et primært medie. 

Varighed (sekunder): Angiv varighed i sekunder, >10 sek. 

Hvert billede vises i mindst 8 sekunder (2 sekunder til animation og 6 sekunder hvor det står stille).

Elementets visningstid er derfor mindst (antal medier x 8 sekunder). Hvis elementets visningstid er længere end (antal medier x 8 sekunder ), gentages visning af billeder indtil element er udløbet.


Format: kan bruges på både vertikale og horisontale skærme.

Husk at lægge indholdselementet i relevante kanaler i højre spalte under bjælken “Kanaler”. Hvis indholdet ikke placeres i en kanal, vises indholdet ikke på den digitale skærm. 

Tjek at datoen i kalenderen stemmer overens med hvornår I ønsker at indholdet skal vises fra og til. Gem og udgiv plakaten.

Nyheder

Har I brug for hjælp, kan I oprette en supportsag her, eller ringe til +45 70 20 11 30