Plakat - Materialeliste

Overskrift: Tilføj overskrift til brug på plakaten

Underoverskrift: Tilføj underoverskrift, der vises på plakaten

Billede: Indsæt det billede, der skal være det centrale for temaet. Indsættes eller uploades gennem ”Mediearkivet”. 

Splash: Her kobles en splash-tekst på plakaten – denne skal være oprettet på forhånd. Se oprettelse af typen ”Plakat - Splash-tekst”

Materialeliste (max 4): Tilføj billeder af andre materialer, der passer til temaet. De vises nederst på plakaten.

Medietype: Angiv hvilken type medie/materiale billedet viser

Søgestreng: (gælder ikke alle bibliotekssystemer) Indsæt den søgestreng du ønsker at bruge for at få vist de ønskede bogforsider. Det første billede i søgeresultatet vises i den materialetype (det store billede) man har valgt.

Øvrige billeder (op til 4) vises som relaterede billeder (svarer til valgte billeder i 'Materialeliste'). Indsættes en søgestreng ignoreres de angivne medier. 

Varighed (sekunder): Angiv varighed i sekunder, >10 sek.

Format: kan bruges på både vertikale og horisontale skærme.

Husk at lægge indholdselementet i relevante kanaler i højre spalte under bjælken “Kanaler”. Hvis indholdet ikke placeres i en kanal, vises indholdet ikke på den digitale skærm. 

Tjek at datoen i kalenderen stemmer overens med hvornår I ønsker at indholdet skal vises fra og til. Gem og udgiv plakaten.

Materialeliste

Har I brug for hjælp, kan I oprette en supportsag her, eller ringe til +45 70 20 11 30