Plakat - Skilt

“Plakat - Skilt” består af flere tekstslides, som hopper ned på skærmen.  


Overskrift: Skriv den tekst, der skal præsenteres på den første plakat. Det kunne være en overordnet tekst/titel for de efterfølgende skilte. 

Tekster: Her tilføjer du tekst til de efterfølgende skilte. Du kan tilføje flere tekster.

Hver tekst vises på på hver sin plakat. Max. 80 tegn pr tekst. Flyt rundt i rækkefølgen som det passer dig.

Varighed (sekunder): Angiv varighed i sekunder, >10 sek. 

Format: kan bruges på både vertikale og horisontale skærme.

Husk at lægge indholdselementet i relevante kanaler i højre spalte under bjælken “Kanaler”. Hvis indholdet ikke placeres i en kanal, vises indholdet ikke på den digitale skærm. 

Tjek at datoen i kalenderen stemmer overens med hvornår I ønsker at indholdet skal vises fra og til. Gem og udgiv plakaten.

Skilt

Har I brug for hjælp, kan I oprette en supportsag her, eller ringe til +45 70 20 11 30