Startside

På Butlers startside har brugeren adgang til en række funktioner. Hvilke funktioner, der er tilgængelige, vælger I i Redia Admin. Nogle funktioner kræver særlige integrationer, som ikke er mulige at lave for alle bibliotekssystemer. 

Butler-startside

Der kan tilføjes følgende funktioner til Butler: 

Kernefunktioner

  • Lån materialer 
  • Aflever lånte materialer 
  • Min side for at se oversigt over lån, reserveringer og mellemværender 
  • Søg blandt bibliotekets materialer 
  • Scan materiale for at se oplysninger om det 
  • Materialevisning viser materialets detaljer og muligheder
  • Huskeliste over materialer, som brugeren har fundet interessante 
  • Hent reservering for at få en oversigt over reserveringer, som er klar til afhentning
  • Opret låner for at oprette sig som låner i bibliotekssystemet
  • Praktisk information til at give brugerne relevante oplysninger 

Tilkøbsfunktioner

Læs om konfiguration af Butler enhed her

Skift sprog

På startsiden kan brugeren også skifte sprog. Hvilke sprog, der kan vælges, sættes op i Redia Admin. 

Læs mere om opsætning af sprogmuligheder her.