Opret låner

Er brugeren endnu ikke oprettet som låner i bibliotekssystemet, kan det gøres på Butler. Brugeren skal dermed ikke forstyrre personale eller lede efter en almindelig computer, hvis hun netop har fundet et interessant materiale, som hun gerne vil låne med hjem. 

På Butlers startside vil knappen “Opret låner” være synlig. Knappen linker til den url, hvor brugerregistreringen foregår på jeres hjemmeside. Selve oprettelsesprocessen er dermed den samme som på jeres hjemmeside.

Læs mere om konfigurering af Opret låner her

Butler-Opret-låner-1