Startside

På Butlers startside har brukeren adgang til en rekke funksjoner. Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, velges i Redia Admin. Noen funksjoner krever særskilte integrasjoner, som ikke er mulig å lage for alle biblioteksystemer. 

Butler-NORSK-startside

Følgende funksjoner kan legges til Butler:

Kjernefunksjoner

Tilkjøpsfunksjoner

  • Wayfinding for å finne materialet i biblioteket

Les om konfigurasjon av Butler-enheten her

Skifte språk

På startsiden kan brukeren også endre språk. Hvilke språk som kan velges settes opp i Redia Admin.

Les mer om å sette opp språkalternativer her