1. Forside
 2. Redia Admin
 3. Butler konfiguration & log

Generel konfiguration

Ændringer foretaget her, slår igennem på tværs af alle bibliotekets filialer.

Sprog

Her kan I vælge hvilke sprog, det skal være muligt at vælge på Butler. Det er muligt at vælge mellem dansk, engelsk, norsk bokmål, nynorsk og svensk. 

generel-butler-

Søgning

Her kan I slå følgende funktioner til og fra*:

 • Start søgning med afdelingsfilter
  • Søgeresultatet på Butler vil kun vise materialer, som findes på den gældende filial.
 • Filtrer på tilgængelig
  • Søgeresultatet på Butler vil kun vise de materialer, som er hjemme på biblioteket. 
 • Vælg om filtrering på tilgængelighed skal foregå serverside
  • Få tilgængeligheden på materialerne i svaret fra søgeresultatet i stedet for at udregne det efterfølgende.
 • Minimal visning i simpel søgeresultat
  • Herved vil man kun kunne se cover og tilgængelighed ved det simple søgeresultat. 

I kan også vælge om den primære visning af søgeresultatet skal være “Enkel” eller “Udvidet”. 

Læs mere om visning af søgeresultatet her

*Afhængig af bibliotekssystem 

Min side

Her kan I vælge om der skal vises mellemværender på “Min side”

Læs mere om Min side her

Nøddrift

Hvis forbindelsen til internettet, bibliotekssystemet eller Redias system er nede, vil Butler gå i nøddrift. I kan her vælge, hvilke funktioner skal være tilgængelige under nøddrift*. Mulighederne er:

 • Aflevering
 • Lån
 • Tastatur til indtastning af brugernavn

*Afhængig af bibliotekssystem 


generelt,-butler-2

Aflevering

Hvis sorteringen af afleverede materialer skal foretages ud fra "alert"-feltet i SIP", skal det vælges her. Ellers vil "sortbin"-feltet blive benyttet. 

Andre

Herunder kan I aktivere følgende: 

 • Email kvitteringer, så jeres brugere får mulighed for at vælge at få en e-mail kvittering. 
 • Lånernummer på kvitteringer, så lånernummeret vises på kvitteringer. 
 • Maskering af lånernummer, så de sidste karakter i brugernavnet er maskeret på kvitteringer.

I kan også indtaste url'er til funktionerne:

Funktionerne tilføjes på de enkelte Butler enheder. Læs mere her.

Ring til bibliotekaren er en tilkøbsfunktion. Kontak evt. Redia på sales@redia.dk eller på +45 70 20 11 30 for at høre nærmere.