Aflever

Brugeren kan aflevere sine lånte materialer via Aflever på startsiden. Det er ikke nødvendigt at logge ind. Brugeren vil i stedet komme direkte til en instruktionsskærm, hvor brugeren opfordres til at lægge et materiale på scanningspladen en ad gangen. Det er muligt at scanne flere materialer på samme tid, men erfaring viser, at det har været årsag til fejl. 

Butler-Aflever

Afleveringsprocessen

Skærm ved igangværende scanninger 

Når brugeren scanner et materiale, bliver det vist på skærmen. På skærmen kan man se en tydelig opdeling af hvilke materialer, der er ved at blive registreret og hvilke der er korrekt indlæst og afleveret. 

Først tjekker Butler, at alle materialets dele er der, hvorefter den afleverer materialet. Når et materiale er korrekt registreret og afleveret, bliver materialets alarmer aktiveret.

Fejlscenarie 1: Alle RFID-tags er ikke registreret 

Lykkes det ikke at registrere alle RFID-tags i materialet, vil en fejlbesked give brugeren mulighed for at scanne igen eller fortryde afleveringen. Det er dermed ikke muligt at aflevere et ukomplet materiale. 

Butler-Aflever---mangler-tag

Fejlscenarie 2: Alle alarmer bliver ikke aktiveret

Når alle RFID-tags er registreret, bliver materialet afleveret, og alarmen bliver aktiveret. Hvis alarmen ikke bliver aktiveret på et eller flere RFID-tags, vil en fejlbesked opfordre brugeren til at scanne igen. 

Butler-Aflever---mangler-alarm-1

Hvis Butler stadig ikke kan registrere alle RFID-tags i materialet, vil en ny fejlbesked give brugeren mulighed for at prøve at scanne materialet igen eller ignorere alarmen. 

Butler-Aflever---mangler-alarm-2

Sorteringssteder

Hvis I har defineret sorteringssteder i Redia Admin, vil de blive vist i oversigten over afleveringer, så brugeren ved hvor materialerne skal hen, efter de er blevet scannet. Sorteringssteder kunne f.eks. være en afleveringsboks, afleveringshylde eller bogvogn. 

Hvis I har tilkoblet en afleveringsboks til Butler enheden, vil RFID-scanneren i boksen registrere hvorvidt et materiale bliver afleveret eller ej. Vejledningen vil være tydelig for låneren i afleveringsflowet. Såfremt materialet ikke bliver registreret i boksen, vil materialet forblive under "Igangværende scanninger". 

Butler-Aflever---sortering

Låneren kan stadig afslutte, da materialet er afleveret, men vil blive gjort opmærksom på, at materialer mangler at blive sorteret korrekt. 

Læs mere om konfigurering af sorteringssteder og afleveringsboks i Redia Admin

Butler-Aflever---ikke-sortering

Aflever med stregkode

Butler kan også konfigureres til at bruge stregkodelæseren i stedet for eller sammen med RFID-scanning. Derved bliver der dog ikke tjekket, om alle dele er der, og alarmen bliver ikke aktiveret i materialet.

Læs mere om konfigurering af stregkodelæser i Redia Admin 

Butler-Aflever---stregkodelæser

Kvittering og afslut

Efter at have scannet alle ønskede materialer, trykker brugeren på Afslut-knappen til højre. Derefter kan hun vælge at få en kvitteringen, enten på print eller e-mail*, eller afslutte uden kvittering.

Butler-Aflever---kvitteringsvælgeren

Hvis brugeren vælger e-mail kvittering og har angivet en e-mail i bibliotekssystemet, vil kvitteringen blive sendt til den e-mail. Hvis brugeren ikke har angivet en e-mail i bibliotekssystemet, vil brugeren blive bedt om at skrive sin e-mail på skærmen. Afleverer brugeren f.eks. materialer for flere personer end sig selv, vil Butler bede om e-mailen på den person, som skal modtage kvitteringen. 

Dele af e-mail kvitteringer og printer indstillinger kan konfigureres i Redia Admin. 

Butler-Aflever---indtast-email

 

Læs mere om indstillinger til kvitteringer i Redia Admin 

Læs mere om aktivering af e-mail kvitteringer i Redia Admin

 

OBS: Funktionen kræver SIP2-bruger

*mulighederne afhænger af opsætningen.