Mer info og eksemplarer

Fra materialvisningen er det mulig å få mer spesifikk data om materialet ved å trykke på “Mer info og eksemplarer”, samt å bestille materialet til en låner. 

Materialet vises med

 • Forsidebilde, hvis det har en digital forside, ellers vises et farget rektangel med tittel og forfatter. Videre opplyses:
 • Materialetype
 • Tittel
 • Forfatter
 • Utgivelsesår
 • Tittelnr. 

Assist-Norsk-Mer-info-og-eksemplarer.png

Det er mulig å trykke på forfatter, for å gjøre et søk på gjeldende forfatter. 

Assist-NORSK-materialevisning---forfatter-søg

Bestill til låner

Du kan reservere materialet til låneren på “Bestill til låner”-knappen. Strekkoden på lånekortet scannes med enhetens kamera. Bestillingssiden vil da åpne og det er mulig å endre hentefilial og bekrefte reserveringen.

                              Assist-Norsk-Mer-info-og-eksemplarer---bestil-til-låner     6

Les mer om Bestill til låner

Tilgjengelighed og antall reservasjoner

Antall eksemplarer og hvor mange som er ledig vises også, slik at det er mulig å se antall ledige eksemplarer i forhold til det totale antall eksemplarer. En grønn prikk indikerer at det er minst et tilgjengelig eksemplar, mens en rød prikk viser at alle eksemplarer er utilgjengelig.

Assist-Norsk-Mer-info-og-eksemplarer---tilg_ngelighed.png

I tillegg vises antall reservasjoner på materialet. Låner kan dermed informeres om lengden på reservasjonskøen før eventuell bestilling av materiellet gjennomføres.Assist-Norsk-Mer-info-og-eksemplarer---reserveringer.png

Om utgivelsen

Under “Om utgivelsen” fremgår spesifikke metadata. Metadataene kan variere alt etter hvilken medietype materialet er. På f.eks. bøker vises ISBN, sideantall, forlag, utgivelsessted samt materialets innbinding. Dataene er definert av biblioteksystemet.

Assist-Norsk-Mer-info-og-eksemplarer---om-udgivelsen.png

Eksemplarer

Samtlige eksemplarer av materialet vises på en liste. Ved hvert eksemplar er det opplyst hvilket bibliotek det tilhører, materialnummer og plassering. Videre indikerer en grønn prikk om materialet er på plass, mens et utlånt eksemplar har en rød prikk.

                              17.png      4.png

Tidsskrifter

For tidsskrifter vises data og tilgjengelighet for den utgaven som ble valgt i materialvisningen. Det vil tilsvarende være den utgaven som eventuelt bestilles til en låner. 

Assist-NORSK-mere-info-og-eksemplar---tidsskrift

Det er mulig å velge en annen utgave ved å velge en annen årgang og/eller utgave. Til dette er det to drop down-felt:

 • Årgang
  • For hver årgang er vist antallet av numre.
 • Utgave
  • Tilgjengeligheten er vist ved hver utgave. 
  • Hvis det kun finnes én utgave i en årgang, velges den automatisk. 

                              Assist-NORSK-mere-info-og-eksemplarer---tidsskrift-år      Assist-NORSK-mere-info-og-eksemplarvisning---tidsskrift-nummmer

Eksemplarlisten viser også kun eksemplarene for den valgte utgaven. 

Antallet reserveringer blir ikke oppdatert.

Eksemplarvisning

Det er mulig å trykke på et eksemplar på listen, for å komme til eksemplarvisningen. Der vises ytterligere metadata, samt historikk relatert til det spesifikke eksemplaret, samt mulighet for å endre status på eksemplaret.