Eksemplarvisning

På eksemplarvisningen vises mer data og historikk om et spesifikt eksemplar og det er mulig å endre eksemplarets status, hvis materialet ikke allerede har en angitt status.

Eksemplaret vises med full tittel, forfatter, titelnr. og strekkode. Ved å trykke på forfatternavn, vil det gjøres et søk på forfatteren.

7.png

Mer informasjon

Under “Mer informasjon” vises eksemplarets status. I tilfeller hvor materialet ikke allerede har en status, vil det være mulig å endre status ved å trykke på “Velg status”. En statusendring kan ikke tilbakestilles.

                              1.1.png      3.png

 

Materialets informasjon inneholder eierbibliotek, plassering og dato for når eksemplaret sist ble registrert. Videre vises anskaffelsesdato og antall utlån under “Om materialet”.

                              2.1.png      2.2.png

Relaterte materialer

En materialhylle med andre materialer som hovedaktøren har vært bidragsyter til og som kan brukes til å veilede låneren. 

“Alle”-knappen trekker ut listen, slik at blant annet tilgjengeligheten er vist for det enkelte materialet.

Assist-NORSK-materialevisning---relaterede-materialer

Logg

Ved å trykke på “Logg” vises eksemplarets historikk, slik at det er mulig å se dato og tidspunkt for registrering og endringer. Det er f.eks. muligt å se utlån og innleveringer og på hvilke bibliotek eksemplaret er registrert.

4.png