Materialvisning

Materialvisningen som kommer ved å trykke på et materiale fra søkeresultatet, inneholder relaterte metadata for materialet, samt mulighet for å reservere materialet til en låner.

Materialet vises med

 • Forsidebilde hvis det finnes en digital forside, ellers vises et farget rektangel med tittel og forfatter. Deretter listes:
 • Materialtype
 • Materialets fulle tittel
 • Forfatter
 • Utgivelsesår 

Hvis materialet finnes som flere materialtyper, er det mulig å skifte mellem dem ved å swipe på materialvisningen eller trykke på materialtypen, som vises under forsiden.

Assist-Norsk-Materialevisning.png

Det er også muligt å trykke på forfatter for å gjøre et søk på gjeldende forfatter. 

Assist-NORSK-mere-info-og-eksemplarer---forfatter-søg-

Materialets språk fremkommer også. Hvis materialet finnes på flere språk, er det mulig å velge mellom disse ved å trykke på pilen ved siden av ønsket språk.

Assist-Norsk-Materialevisning---sprog.png

Bestill til låner

Du kan reservere materialet til låneren på “Bestill til låner”-knappen. Strekkoden på lånekortet scannes med enhetens kamera. Bestillingssiden vil da åpne og det er mulig å endre hentefilial og bekrefte reserveringen.

                              Assist-Norsk-Materialevisning---bestil-til-la_ner-knap.png     9.png

Les mer om Bestill til låner

Tilgjengelighed og antall reservasjoner

Under knappen "Bestill låner" kommer utlånsstatus og antall eksemplarer opp, slik at det er mulig å se hvor mange eksemplarer som er tilgjengelig i forhold til totalt antall. En grønn prikk ved siden av tallet indikerer at minst et eksemplar er tilgjengelig, mens en rød prikk viser at alle eksemplarer er utilgjengelige.

Assist-Norsk-Materialevisning---tilg_ngelighed.png

Videre fremgår antall reservasjoner på materialet, slik at ventetid kan vurderes og eventuelt videreformidles til låner.      Assist-Norsk-Materialevisning---reserveringer.png

Plassering

Hvis materialet er tilgjengelig på den filialen du er innlogget, vil plasseringen av materialet vises i en grå boks i materialvisningen. Alle trinn i plasseringen vises, slik at du lett kan finne materialet. Hvis materialet ikke er på filialen din, vil plasseringen ikke vises. Feltet kan utvides ved å trykke på pilen.

Assist-Norsk-Materialevisning-_-placering.png

Beskrivelse

Hvis materialet har en beskrivelse, kan den leses under plasseringen. Hele beskrivelsen vises ved å trykke på pilen.

                              4.1.png      4.2.png

Metadata

Under “Om” finner du opplysninger om materialet. Mengden av data vil variere fra materiale til materiale. Som regel vises verkets originaltittel, årstall for første utgivelse, målgruppe og eventuelle ansvarshavere. Dataene hentes fra biblioteksystemet. Feltet utvides ved å trykke på pilen.

11.png

Noen opplysninger vil fungere som aktive lenker. Disse vil være understreket, og vil åpne et nytt søk når du trykker på dem. Du kan komme tilbake til materialvisningen ved å trykke på tilbakepilen øverst i venstre hjørne.

Assist-NORSK-materialevisning---link

Emneord 

Du kan se emneordene som er knyttet til materialet.

6.png

Emneordene er aktive lenker som du kan trykke på, og opprette et nytt søk for emneordet. Du kan komme tilbake til materialvisningen ved å trykke på tilbakepilen øverst i venstre hjørne.

Assist-NORSK-materialevisning---emneord-søg

Alle utgivelser

Under “Alle utgivelser” vises samtlige utgaver av materialet. Ved å trykke på et av materialene, vises materialvisning for valgt materiale.

7.png

Relaterte materialer

Nederst på materialvisningen er en materialhylle som viser andre materialer som hovedaktøren har vært bidragsyter til. Dermed kan du enkelt veilede brukerne om materialer som kan være relevante for henne.

Du kan åpne listen på “Alle” og dermed blant annet se materialenes tilgjengelighet.

Assist-NORSK-materialevisning-)-relaterede-materialer

Tidsskrifter

For tidsskrifter vises data for den nyeste utgaven. En annen utgave finner man ved å velge en annen årgang og/eller en annen utgave. Det gjøres i de to drop down-feltene:

 • Årgang
  • For hver årgang er antallet utgaver vist
 • Utgave
  • Tilgjengeligheten er vist ved hver utgave.
  • Hvis det kun finnes én utgave for en årgang, velges den automatisk.                               

                              Assist-NORSK-materialevisning---tidsskrift-årgang      Assist-NORSK-materialevisning---tidsskrift-nummer

På enkelte tidsskrifter er det også mulig å velge utgave. Det vil også være en dropdown meny, som de to andre som kommer etter “Årgang”.

På selve materialvisningen vil det være den valgte utgaves tilgjengelighet og plassering som fremgår. Tilsvarende vil det være den valgte utgaven som blir bestilt til låner.* 

Antallet reserveringer blir ikke oppdatert.

Assist-NORSK-materialevisning---tidsskrift

Mer info og eksemplarer

Ved å trykke på “Mer info og eksemplarer” som finnes under "Bestill til låner", vises opplysninger om språk og kan du finne mer spesifikk informasjon om den valgte utgivelsen. Det er det også mulig å bestille til låner.

Assist-Norsk-Materialevisning---mere-info-og-eksemplarer.png

 

*hvis bibliotekssystemet understøtter reservering av tidsskrifter.