Materialevisning

Materialevisningen, som kommer ved tryk på enten et materiales forside eller titel på søgeresultatet, indeholder relaterede metadata for materialet samt mulighed for at reservere det til en låner.

Materialet vises med:

 • Forsidebillede, hvis der findes en digital forside, ellers vises en farvet rektangel med titel og forfatter.
 • Materialetype
 • Titel
 • Forfatter
 • Udgivelsesår
 • Sprog

  Det er muligt at trykke på forfatteren, hvorefter søgeresultatet for den pågældende forfatter vises. 

  Assist-materialevisning.png

  Bestil til låner

  Du kan reservere materialet til låner på “Bestil til låner”-knappen. Stregkoden på lånerkortet  scannes med enhedens kamera, hvorefter bestillingssiden åbner med mulighed for at skifte afhentningsfilial og bekræfte reserveringen.  

                                Assist-materialevisning-_-bestil-til-la_ner.png     8.png         

   Læs mere om Bestil til låner

  Tilgængelighed og reserveringer

  Under "Bestil til låner" knappen fremgår udlånsstatus og antallet af eksemplarer, så det er muligt at se hvor mange materialer, der er ledige i forhold til det samlede antal. En grøn prik ud for antallet indikerer, at mindst et eksemplar er ledigt, mens en rød prik viser, at alle eksemplarer er utilgængelige. 

  Assist-materialevisning---tilg_ngelighed.png

  Endvidere fremgår antallet af reserveringer på materialet, så den potentielle ventetid kan vurderes og eventuelt videreformidles til låneren.Assist-materialevisning-_-reserveringer.png

  Placering

  Hvis materialet er tilgængeligt på den filial, du er logget ind på, vil dens placering ses i en grå boks på materialevisningen. Hele materialets placeringssti vises, så du nemt kan finde materialet. Hvis materialet ikke er hjemme på din filial, vil der ingen placeringsboks være.

  Assist-Materialevisning-_-placering.png

  Beskrivelse

  Har materialet en beskrivelse, kan den læses under placeringen. Hele beskrivelsen kan foldes ud ved at trykke på pilen. 

  4.1.png

  Metadata

  Under “Om” findes en række oplysninger om materialet. Mængden af data varierer fra materiale til materiale. Oftest vises værkets originaltitel, årstal for første udgivelse og målgruppe samt eventuelle bidragsydere. Feltet kan foldes ud ved at trykke på pilen.

  1.png

  Nogle oplysninger fungerer som aktive link. Disse vil være understreget, og hvis du trykker på dem, vil en ny søgning åbne. Du kan komme tilbage til materialevisningen ved at trykke på tilbagepilen i øverste venstre hjørne.

  Assist-materialevisning---bidragsyder-søg-1

  Emneord

  Du kan se de emneord, som er tilknyttet materialet. Emneordene er aktive, hvorfor det er muligt at trykke på dem. Derefter føres du over til søgeresultatet for det pågældende emneord. Du kan komme tilbage til materialevisningen ved at trykke på tilbagepilen i øverste venstre hjørne. 

                                6.1.png      Assist-materialevisning---emneord-søg     

  Alle udgivelser

  Under “Alle udgivelser” opgives samtlige udgaver af materialet. Ved at trykke på et af materialerne kommer det pågældendes materialevisning. 

  6.2.png

  Relaterede materialer

  Nederst på materialevisningen kan du få inspiration til andre materialer, som relaterer til det valgte. Dermed kan du nemt vejlede brugerne om lignende materialer, som kan være relevante for hende. 

  Der er to hylder: 

  • Noget der ligner
   • Bestemt af en bagvedliggende algoritme, som vælger materialer ud fra ligheder med det valgte. 
  • Mere af [ hovedaktør ] (f.eks. forfatter)
   • Andre materialer, som hovedaktøren har været en del af. 

  Du kan åbne listen på “Alle” og dermed blandt andet se materialernes tilgængelighed.

  Assist-materialevisning-)-relaterede-materialer

  Tidsskrifter

  For tidsskrifter vises data for den nyeste udgave. En anden udgave findes ved at vælge en anden årgang og/eller et andet nummer. Det gøres i de to dropdown felter:

  • Årgang
   • For hver årgang er vist antallet af numre
  • Nummer
   • Tilgængeligheden er vist ved hvert nummer
   • Findes der kun et nummer for en årgang, vælges det automatisk 

                                Assist-materialevisning-)-tidsskrifter-årgang      Assist-materialevisning---tidsskrifter-nummer    

  På enkelte tidsskrifter er det også muligt at vælge udgave. Det vil også være en dropdown menu, som de to andre, som kommer efter “Årgang”. 

  På selve materialevisningen vil det være den valgte udgaves tilgængelighed og placering som fremgår. Ligeså vil det være det valgte nummer, som bliver bestilt til låner*. 

  Antallet af reserveringer opdaterer sig ikke.

  Assist-materialevisning---tidsskrift

  Mere info og eksemplarer

  Ved at trykke på “Mere info og eksemplarer” under “Bestil til låner”-knappen, kan du tilgå flere specifikke informationer om den valgte udgivelse.

  Assist-materialevisning-_-mere-info-og-eksemplarer.png

   

  *hvis bibliotekssystemet understøtter reservering af tidsskrifter.