Rydde hentehylle

Ved å bruke funksjonen “Rydde hentehylle” kan avbestilte/utløpte reservasjoner plukkes fra
hentehylla på samme måte som reservasjoner finnes fram.

Funksjonen finnes under “Logistikk” i bunnmenyen.

                              1.4.png     1.2.png

Listen

Materialene fremkommer på en liste. Øverst vises antallet som skal tas ned, samt antallet av allerede plukkede materialer. Under vises om skanneren er koblet til eller ikke, og om RFID-leser, kamera eller strekkodeleser er valgt.

Materialene vises alle med

  • Forside hvis det finnes en digital forside, ellers vises et farget rektangel med tittel og forfatter.
  • Materialetype
  • Tittel
  • Forfatter
  • Utgivelsesår
  • Tittelnummer
  • Eksemplarnr.
I en grå boks fremkommer hyllenummer, slik at du raskt kan lokalisere materialet.

1.png

Når et materiale er funnet skal det skannes, slik at funnet kan registreres. Materialet på listen oppdateres da med en grønn farge og tegn for avhukning. Materialet flyttes deretter opp på listen, slik at du er klar til å finne neste materiale. Skanningen oppdaterer ikke status i bibliotekssystemet. 

13.png

Dersom et materiale har forsvunnet fra hyllen kan du endre status. Ved å holde en finger på forsidebildet, kan du i popup-meldingen velge å sette materialet til “Ikke på plass”. Deretter markeres den grå boksen ved siden av materialet med en gul farge og et spørsmålstegn.

3.png

Det er alltid muligt å se de håndterte materialene ved å scrolle opp i listen.

Omvendt rekkefølge

Listen kan snus dersom du ønsker å ta de første hyllene sist. Dette gjøres ved å trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne og velge "Omvendt rekkefølge".

4.png

Strekkodeleser

Avhengig av enhetens muligheter er det mulig å bruke enten kamera eller strekkodeleser for å skanne materialets strekkode, i stedet for enhetens RFID-leser. Du bytter leser ved å trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne.

  4.png      5.png    6.png

Detaljert visning

Ved å trykke på et materiale kommer det opp detaljert visning, hvor det fremgår flere metadata som sideantall og innbinding, for å gjøre det enklere å finne materialet.

7.png

Under detaljerte visning kan materialets status også endres ved å trykke “Ikke på plass”, hvorpå materialet får en gul farge og et spørsmålstegn, hvilket vises, når du går tilbake til listen.

Videre er det mulig å vise ytterligere metadata ved at trykke på “Mer info og eksemplarer” og derfra gå til eksemplarvisningen.

8.png

Les om Mer info og eksemplarer

Les om Eksemplarvisning

Avslutt

Listen avsluttes ved å trykke på pil bakover. Du kommer da til “Logistikk”-menyen.

2.1.png