Brukerroller

Ansatte i bibliotek kan ha ulike roller og behov for å utføre oppgavene sine. Derfor er det mulig å begrense brukeres adgang til visse funksjoner i Assist. Da behøver de ansatte kun å forholde seg til de funksjonene de trenger i jobben sin.

Rettigheten til de ulike funksjonene bestemmes av den ansattes bruker. Biblioteket kan på den måten selv styre hvilke ansatte som har behov for hvilke funksjoner i Assist.

Roller

Det er tre roller med ulike rettigheter i Assist:

 • Bibliotekar
  • Kan bruke alle funksjonene og har adgang til all data i Assist.
 • Logistikk
  • Har adgang til “Søk”, “Logistikk” og “Mer”, men har ikke adgang til "Lånere" i bunnmenyen og "Bestill til låner"-knappen er fjernet. 
 • Vakt
  • Kan kun slå opp lånere og se en låners navn, lånekortnummer og om vedkommende har adgang til biblioteket utenfor betjent åpningstid.

Opprett brukere*

Nye brukere til Assist opprettes i Redia Admin. Det gjøres under “Generelt” i venstremenyen hvor man velger “Brukere”. Her tildeles brukerne en rolle og man oppgir navn og epostadresse på vedkommende. Den nye brukeren vil så motta en epost med opplysninger  til å kunne lage et passord.

Allerede opprettede brukere kan også få tildelt en ny rolle eller få endret sin eksisterende rolle.

I Redia Admin heter de tre rollene:

 • Assist Bibliotekar
 • Assist Logistikk
 • Assist Vakt

Les mer om oppretting og styring av roller i Redia Admin her.

*Gjelder ikke biblioteker med egen SSO-pålogging