Brukere

Du kan se en oversikt over hvilke brukere som er opprettet i Redia Admin på biblioteket ditt. Dette gjør du ved å navigere til "Generelt" i menyen til venstre. Deretter velger du "Brukere" og til slutt "Brukeradministrasjon.

Oversikt over brukere

I oversikten kan brukeren se navn, rolle og e-postadresse. Dessuten angir en hake under “Verified” om en bruker er verifisert eller ikke. Verifiseringen skjer når brukeren har gjennomført opprettelsesprosessen og laget et passord for å få adgang til Redia Admin.

Listen over brukerne står alfabetisk etter navn. Ved å trykke på pilen ved “Navn”, ser man listen i omvendt rekkefølge.

Opprett bruker

Brukere som har Admin-rollen kan opprette nye brukere. Dette gjøres ved å trykke på “Opprett bruker” under oversikten over brukere.

Når man oppretter nye brukere må man tildele en rolle, og oppgi navn og e-postadresse. Den nye brukeren vil motta en e-post med en lenke der brukeren godtar invitasjonen og oppretter et passord.

Opprettelseslenken er gyldig i fem dager, eller til et passord er opprettet. Hvis brukeren ikke oppretter et passord i løpet av de fem dagene, kan brukere med Admin-rollen sende en ny invitasjon.

Straks en bruker er opprettet vil vedkommende stå på listen over brukere i Redia Admin, også før et passord er oppretter. Når brukeren har opprettet et passord, vil man se en hake under “Verified”-kolonnen.

Rediger bruker

Brukere med Admin-rollen kan også redigere andre brukere. Det gjøres ved å trykke på brukeren i oversikten.

Man kan redigere navn og rolle. En brukere kan få en annen rolle eller flere roller. En bruker kan også slettes.

 

Les mer om brukerroller her..