Changelog

Versjon 2.3.11 (uke 28 2024)

 • Materiale- og eksemplarvisning
  • Rettet en feil, slik at “Seksjon” nå blir inkludert i plasseringsstien for et materiale 
 • Logistikk > Plukklister
  • Et materiale kan nå settes som “Bortkommet” i stedet for “Ikke på plass”. Materialets status endres i stedet for å få tildelt et håndteringsmerke.
 • Logistikk > Rydd reserveringshylle
  • Et materiale kan nå settes som “Bortkommet” i stedet for “Ikke på plass”. Materialets status endres i stedet for å få tildelt et håndteringsmerke.

Versjon 2.3.10 (uke 26 2024)

 • Bestill til låner
  • Når et materiale blir reservert vil lånerens navn nå være oppgitt i stedet for lånernummeret.
 • Søk > Alle filtre
  • Rettet feil der ikke alle filtre ble korrekt vist på Android-enheter.
 • Bekreftelses-pop-up-meldinger (Android)
  • Tekstfargen justeres etter om enheten er innstilt til mørk eller lys tilstand. 
 • Eksemplarvisning (Gjelder kun Deichman)
  • Endre status for et materiale: “Slett” er endret til “Avbryt” - som man trykker på når man skal gå tilbake til eksemplarvisningen (gjelder kun Android)

Versjon 2.3.9 (uke 24 2024)

 • Hyllerevisjon
  • Det blir nå mulig å velge hvilken del av samlingen man ønsker å feilsøke på
  • Mulighet til å slå på/av om man manuelt vil ta stilling til materialer med ny plassering, eller om de automatisk skal registreres som feilplassert
 • Eksemplarvisning
  • Rettet feil der hyllemerke ikke ble vist korrekt i plasseringsstien
  • Rettet oversettelser for materialets utlånsstatus
 • Lånere > Utlån (Gjelder kun FBS)
  • Rettet oversettelse av feilmelding som kommer opp når et lån ikke kan fornyes.

Versjon 2.3.8 (uke 22 2024) 

Kun backendoppdatering

 • Eksemplarvisning (gjelder kun Deichman)
  • Statusendring: For materialer der status kan endres, vises nå de ulike statusene i en konsistent rekkefølge på tvers av materialer.

Versjon 2.3.8 (uke 19 2024) 

Kun backendoppdatering

 • Hyllerevisjon
  • Rettet feil der plasseringen av et materiale ved “scanner i” ikke endret seg når et nytt materiale ble scannet. 
  • Rettet feil der det ikke ble feilsøkt på filialnivå (Deichman).

Versjon 2.3.8 (uke 18 2024)

 • Generelt:
  • Oppdatering av språklige formuleringer i appen

Versjon 2.3.7 (uke 17 2024)

 • Søk
  • Rettet feil der duplikat av materiale ble vist i slutten av søkeresultatet
  • Optimert håndtering av spesialtegn i filtrering
 • Lån og Innlevering
  • Endret slik at språk i e-poster er dansk, hvis låner ikke har valgt språk i biblioteksystemet (Gjelder kun FBS)

Versjon 2.3.6 (uke 14 2024)

 • Hyllerevisjon
  • På feillisten fremgår nå sideantall/omfang på materialet
 • Innlogging
  • Listen over land som kan velges er oversatt til det språket som telefonen er satt opp til

Versjon 2.3.5 (uke 12 2024)

 • Generelt
  • Påtvinge oppdatering til versjon 2.3.5

Versjon 2.3.5 (uke 11 2024)

 • Enklere adgang til Assist (Gjelder kun FBS): 
  • Varigheten på innlogging med brukernavn og passord settes opp, slik at man først blir automatisk logget ut etter 30 dager.
  • Oppretting av PIN-kode blir til gjengjeld obligatorisk, slik at det ikke er mulig å bruke Assist før det er opprettet en PIN-kode.
 • Søkeresultat + Materialvisning
  • Fikset, slik at hvis et materiale er en del av en serie så fremgår det igjen hvilket nummer i serien det er. 
 • Eksemplarvisning
  • Muliggjort navigasjon til materialvisningen ved å trykke på faustnummeret øverst på eksemplarvisningen.
 • Låneroppslag og Lån 
  • Lånernummer blir maskert, men kan synliggjøres ved å trykke på øye-ikonet.
 • Låneroppslag > Reserveringer
  • Rettet feil, slik at kønummeret nå vises korrekt.
 • Låneroppslag > Lån
  • Lån sorteres nå etter innleveringsfristen, deretter etter hovedbidragsyteren og til sist etter tittelen.
 • Plukkliste (Gjelder kun Deichman)
  • Rettet mindre feil med at like faustnummer ikke fikk vist korrekt status på listen. 

Versjon 2.3.4 (uke 8 2024)

Kun backend-oppdatering

 • Hylle-rydder
  • Rettet feil; Hylle-rydder sluttet å virke etter skanning av mellom 200 - 1000 materialer. 
 • Sett på res.hylle (Gjelder kun Deichman)
  • Feilretting, slik at timeout-funksjonen virker igjen.

Versjon 2.3.4 (uke 2 2024)

Kun backend-oppdatering 

 • Sett på hentehylle (Gjelder kun Deichman)
  • Endring i det bakenforliggende systemet, slik at ShelfID brukes i stedet for Shelf Name.

Versjon 2.3.4 (uke 2 2024)

Kun backendoppatering (Gælder kun Cicero)

 • Oppdateringer i bakenforliggende system i forbindelse med endringer i Cicero.
  • Ikke lenger mulig å oppdatere en låners e-postadresse og telefonnummer eller å slå notifikasjoner av og på.

Versjon 2.3.4 (uke 51 2023)

Kun backend-oppdatering

 • Sett på hentehylle (Gjelder kun Deichman)
  • Forbedring av feilmeldinger ved duplikater på hylla.
 • Håndtering av 10’er-materialer (Gjelder kun Deichman)
  • Materialnumre med 14 sifre som begynner på 100301 får ikke fjernet “10”

Versjon 2.3.4 (uke 47 2023)

Kun backend-oppdatering

 • Generelt
  • Påtvinge oppdatering til versjon 2.3.4
 • Plukkliste
  • Retting, slik at innleveringer i Cicero av reservert materiale slår igjennom på plukklisten i Assist.

Versjon 2.3.4 (uke 46 2023)

 • Spørreundersøkelser
  • Ny funksjon som gjør det mulig å undersøke interessante områder ved å få ansatte til å besvare spørsmål, som defineres i Redia Admin. Les mer her.
 • Innlevering
  • Dansk tekst av “Materialets alarm er inaktiv” til “Materialets alarm er deaktivert”.
 • Lån, Innlevering, Opprett låner
  • Engelsk omdøping av funksjonene

Versjon 2.3.3 (uke 36 2023)

Kun backend-oppdatering

 • Håndtering av 10’er materialer (gjelder kun Deichman)
  • “10” fjernes bare hvis materialnummeret starter med “10030”

Versjon 2.3.3 (uke 28 2023)

Kun backend-oppdatering

 • Påtvinge oppdatering til versjon 2.3.3
 • Hyllerevisjon (gjeldr ikke Deichman)
  • Rettet feil der meldingen om plassering kom på samme materiale flere ganger.

Versjon 2.3.3 (uke 27 2023)

 • Innlogging
  • Mulighet til å endre passord hvis man har glemt det. Dette gjøres på selve innloggingssiden (gjelder ikke Deichman).
 • Søk 
  • Slett et spesifikt søkeord i søkehistorikken.
  • Sortering av søkeresultater (gjelder ikke Deichman).
  • Bedre håndtering av tidsskrifter, slik at det er mulig å velge spesifikke utgaver.
 • Generelt
  • Rettet feil på Android, der Assist ikke fikk forbindelse til kameraet første gang etter installering.

Versjon 2.3.2 (uke 24 2023)

Backend oppdatering

 • Forside > Nyeste materialer
  • Oppdatering av søkestrenger, så tegneserier og billedbøker frasorteres visse skjønnlitterære kategorier (gjelder kun FBS).

Versjon 2.3.2 (uke 23 2023)

Backend oppdatering

 • Plukkliste
  • Endret i logikken, slik at materialets plassering og dens sist sette plassering skal være identiske før materialet kommer på plukklisten (Gjelder kun Cicero).
  • Forbedring af Redias interne logg.

Versjon 2.3.2 (uke 21 2023)

 • Materialvisning + Eksemplarvisning
  • Tilføyd materialhyller:
   • “Mer av [forfatter]” med andre materialer som hovedaktøren har vært bidragsyter til.
   • “Noe som ligner” med materialer som minner om det valgte (gjelder kun FBS).
 • Brukerinnstillinger
  • Ved “Rolle” vises ens rolle fra Redia Admin (gjelder kun FBS). 
 • Forbedret feilmelding i tilfelle av at internettforbindelsen eller et bakenforliggende system er offline ved oppstart.

Versjon 2.3.2 (uke 19 2023)

Backend oppdatering

 • Tving oppdatering til versjon 2.3.2

Versjon 2.3.2 (uke 16 2023)

 • Introduserer brukerroller til Assist som styrer hvilke funksjoner og data brukerne har adgang til. Les mer her.

Versjon 2.3.2 (uke 13 2023)

 • Libry Assist er omdøpt til Assist
 • Mindre feilrettinger

Versjon 2.3.1 (uke 11 2023)

Over the air-programvareoppdateringer

 • Mindre justeringer bl.a. på Søk:
  • Filtre, som fjernes igjen, returneres til sitt opprinnelige sted.
  • Android: Ved lange tekster i søkefeltet vises siste del av teksten (slik som i Biblioteket-appen)

Versjon 2.3.1 (uke 8 2023)

Over the air-programvareoppdateringer

 • Søk
  • Hvis materialet er en del av en serie vil det nå fremgå hvilket nummer i serien det er.
 •  Lånersøk
  • Utestående: fjernet betegnelsen “innlevert” / “ikke innlevert” ved materialet.
 • Opprett låner
  • Forbedret feilmelding hvis låneren allerede er opprettet. 

Versjon 2.3.1 (uke 3 2023)

 • Generelt
  • Oppgradering av det bakenforliggende systemet

Versjon 2.3.0 (uke 50 2022)

Kun over the air opdatering 

 • Materialvisning + Mer info og eksemplarer
  • Lagt til antall reservasjoner
  • Endret design på visning av antall ledige eksemplarer
 • Generelt
  • Over-air-oppdateringer vil da ikke lenger bli varslet i appen, men blir automatisk installert når appen åpnes

Versjon 2.3.0 (uke 49 2022)

 • Generelt
  • Opgradering av infrastruktur
  • Mindre tekstendringer på både dansk, norsk og engelsk
 • Bestill til låner (Gjelder kun FBS - danske kunder)
  • Hentefilialen er som standard låntakers filial.
  • Mulig å endre låntakers hentefilial før reservasjonen gjennomføres
 • Eksemplarvisning
  • Fjernet felt hvis dataene ikke er tilgjengelige.
 • Lånere (Gjelder kun FBS - danske kunder)
  • Fjernet "Meldinger" siden den ikke er tilgjengelig i Cicero API.

Versjon 2.2.3 (uke 46 2022)

Backend oppdatering

 • Opprett låner (Gjelder kun danske kunder)
  • Redia sender ikke lenger en bekreftelse på e-post. Låner mottar nå kun bibliotekets egen e-post.

Versjon 2.2.3 (uke 45 2022)

 • Forside (Gjelder kun FBS)
  • Brukernavn vises
 • Søk > Mer info og eksemplarer (Gjelder kun FBS)
  • Et materiales sidetall eller spilletid vises nå kun i feltet “Omfang”.
 • Lånere > Om låneren
  • Designforbedringer for Deichman:
   • Postnummer og by er nå to ulike felter. 
   • Angivelsen for meråpent adgang endres til Ja/Nei
   • “Mitt bibliotek” endres til å hete “Bibliotek”
  • Nytt lånerinterface (Gjelder kun FBS)
 • Lånere > Gebyrer (Gjelder kun FBS)
  • Endret visning for gebyrer 
 • Lån og Levere (Gjelder kun FBS)
  • Implementert automatisk utsendelse av e-post til låner, når handlingen avsluttes.
 • Levere (Gjelder kun FBS)
  • Hvis låner ikke har registrert e-post i biblioteksystemet, kan en midlertidig tastes inn.
  • Mulighet for å avslutte uten å sende e-post.
 • Hyllerydder
  • Redia Skanner kan konfigureres til å brukes på tvers av filialer (krever at filialene er på samme nettverk)
 • Vekter login (Gjelder kun Deichman)
  • Mobilnummer er fjernet på låneropslag.

Versjon 2.2.2 (uke 41 2022)

Backend oppdatering

 • Søk (Gjelder kun FBS)
  • Materialvisning
   • Rettet slik at lenken ved "Inkluderer i serien" under "Om" åpner et riktig søk.
  • Eksemplarvisning
   • Lagt til shelfmark for plassering.

Version 2.2.2 #664 (uge 27 2022)

 • Søg
  • Oversættelse af filtret “Læseniveauer” (Gælder kun FBS)
 • Hylderevision
  • Justeret, så Assist ikke længere låser pga. inaktivitet, mens der scannes med Redia Scanner (øksen).
  • Feltet “Skanner i” vil nu være tomt ved scanning af materialer med fejl, da det ikke giver mening at vise placering for disse materialer (Gælder kun Deichman).
  • Assist registrerer og viser nu reserverede materialer (Gælder kun FBS).

Version 2.2.1 #662 (uge 25 2022)

Backend opdatering

 • Oversættelse af filtret “Forfatter” (Gælder kun FBS)

Version 2.2.1 #662 (Uge 25 2022) 

 • Speedata enheder
  • Justeret, så en app med kinesisk skrifttegn ikke længere åbner, hvis en RFID-tag opfanges uden at scanneren er aktiveret i Assist. 
 • Sæt på hentehylde 
  • Enhedens kamera kan bruges til at scanne materialers stregkode

Version 2.1.25 #659 (Uge 23 2022) 

 • Hylderevision (Gælder kun FBS)
  • Tilpasning, så materialer uden flydekode ikke registreres med statussen “Forkert filial”, hvis de står på den rigtige. 
  • Justering på håndteringen af tidsskrifter, så de ikke længere registreres med statussen “Forkert filial”, hvis de er på den rigtige.

Version 2.1.25 #659 (Uge 22 2022)

 • Generelt 
  • Mindre designoptimeringer i hele appen, så funktioner og tekster fremstår skarpere og kommunikeres tydeligere.
  • Nyt scanningsmodul med nyt design. Kommer, når scanneren bliver aktiveret ved “Scan materiale”, under “Lånere” når der skal scannes et lånerkort eller når brugeren ønsker at skifte scannertype på logistikfunktionerne. 
  • Android: Optimering af opdatering af versionen. Url’en og QR-koden linker direkte til download filen. Ikke muligt for iOS
  • Justering, så pinkodelogin ikke kommer midt i en handling. 
  • Forbedre feedback ved scanning af materialer. Enheden siger en lyd og vibrerer ved scanning af et tag. Det sker først, når tagget er læst korrekt. Lyden styres af indstillingerne på selve enheden. Læs mere her.
 • Android enheder
  • Hvis enhedens tilbageknap bruges til at gå ud af Assist, bliver brugeren ikke længere logget ud.
 • Login
  • Nyt loginflow. Første gang brugeren logger ind, skal hun vælge land og bibliotek og dernæst indtaste brugernavn og password. Valg af land og bibliotek gemmes derefter på enheden.
 • Søg
  • Søge-siden: De valgte filtre bliver nu placeret forrest under kategorien, så det fremgår tydeligere, hvilke filtre der er valgt, selvom kategorien ikke er foldet ud.
  • Søgeresultat: Allerede valgte filtre beholdes, når man foretager en ny søgning ved at benytte et emneord fra søgeresultatet.
  • Bestil til låner: Hvis brugeren tidligere har foretaget et låneropslag under “Lånere”, vil brugeren blive spurgt, om hun ønsker at foretage reserveringen til denne låner eller en anden, når hun trykker på “Bestil til låner”.
 • Plukliste 
  • “Ikke på plads” funktionen tilgås nu ved at holde en finger på materialets forside indtil dialogboks åbner.
  • Rettet fejl, hvor materiale hoppede op på listen ved scanning.
  • System optimeringer på hastigheden.
  • Optimeret funktionalitet og design på den detaljerede visning, både ved plukning og statusændring.
  • Når et materiale bliver markeret “Plukket af en anden”, bliver det også grayed out på Speedata enheder, ligesom det gør på iOS.
  • Optimering på scroll funktionen ved flere materialer med ens titelnummer.
  • Optimering på scroll funktionen, så hvis man scanner et materiale længere nede på listen, scroller listen ned til det.
 • Ryd hentehylde
  • “Ikke på plads” funktionen tilgås nu ved at holde en finger på materialets forside indtil dialogboks åbner.
 • Sæt på hentehylde
  • Et materiale fjernes nu fra en hylde ved at holde en finger på materialets forside og godkende i den dialogboks, der åbner. 
  • Placeringsboksen ved de scannede materialer er fjernet, da informationen er overflødig for funktionen. 
  • Duplikat på listen markeres med et rødt udråbstegn. 
  • Får nu duplikatvarsel, hvis et materiale med samme titelnr. er sat på hentehylden i en tidligere session (Rettet af Deichman). 
  • Justering på timeout funktionen. En besked gør opmærksom på, at beskederne om afhentninger er sendt, og “Sæt på hentehylde” funktionen er lukket ned.
  • Rettet fejl, hvor materiale blev vist med originaltitel.
 • Hylderevision 2.0.
  • Hyldeplacering vises nu for de scannede materialer, hvor systemet tager udgangspunkt i det først registrerede.
  • Se liste over de statusser, som bliver registreret og vist i Assist.
  • Hvis et materiale registreres med en anden placering, vises en fejlbesked i Assist. Her kan brugeren vælge, at materialet er fejlplaceret, at der scannes i et nyt område eller godkende at området, der scannes i, har flere opstillingsgrupper (Gælder kun FBS).
  • Hvis den eksterne scanner opfanger et materiale igen, som allerede er på listen over fejl i Assist, vil det blive fremhævet på listen. Brugeren kan dermed indsnævre, hvor det pågældende materiale befinder sig. 
  • Det seneste fejlregistrerede materiale vil tilføjes øverst på listen i Assist.
 • Lånere
  • Udlån: Ny feature, hvor det er muligt at udlåne materialer til lånere med Assist (Gælder kun FBS)
  • Aflevering: Ny feature, som gør det muligt at aflevere materialer med Assist (Gælder kun FBS)
  • Opret låner: Ny feature, hvor en ny låner kan oprettes i Assist (Gælder kun FBS)
 • Brugerindstillinger
  • Mulighed for at skifte bibliotek dvs. brugeren bliver logget ud og Assist åbner på “Vælg bibliotek”-siden i loginflowet.
 • Vakt login
  • Når en vakt er logget ind, vil bundmenuen kun vise “Lånere” og “Mere” (Gælder kun Deichman)

Version 2.0.3 #556 (24. mar. 2021)

 • Login:
  • Optimeret loginflow
  • Valg af bibliotek på baggrund af lokationsdata
  • Firecifrede pinkode, hvis brugeren sætter det op. Skal indtaste, hvis Assist har har lagt i 3 minutter eller bliver lukket helt ned.
 • Forside:
  • Genveje til pluklister med reserveringer, som er ældre end 1 uge. 
  • Nye ikoner i bundmenuen
 • Plukliste
  • Logistikmenuen er flyttet til bundmenuen
  • Filtrering på reserveringsdato på plukliste: +3 dage, + 1 uge, + 2 uger, + 3 uger, + 6 uger, + 13 uger, + 26 uger
  • Reserveringsdato på den detaljerede visning
  • Nøddrift på pluklister, så det er muligt at fortsætte plukning, når netforbindelsen er afbrudt
  • Destinationen bliver tydeligere og placeringsstien forsvinder, når reserveringen er plukket 

Version 1.8.0 #501 (18. feb. 2021)

 • Kohalive: Assist håndterer nu og viser, hvis en reservering bliver plukket eller slettet i Koha eller reserveringskøen bliver ændret i Koha.
 • Ny status på plukliste, "Udgået af liste", bruges kun i specifikke situationer, når filtret "Hentes her" er valgt f.eks. hvis reserveringskøen ændres i Koha, og destinationen dermed ændrer sig
 • Tilføjet et timestamp på plukkede materialer, så plukkede materialer altid bliver vist i den rækkefølge, de bliver plukket i
 • Tekstændring, når en reservering bliver IPP'et af en anden, så der nu står "IPP af en anden"
 • Forbedret scrollfunktion, når der er flere ens eksemplarer på plukliste
 • Hæve antallet på "Rydde hentehylde", så den nu viser 500 materialer med

Version 1.7.0 #482 (16. dec. 2020)

 • Scan materiale for at åbne eksemplarvisningen.
 • På eksemplarvisningen vises nu hentehyldenr., hvis materialet er sat på en hentehylde og ellers vises lokationsstreg.
 • Brug stregkodelæser som backup på "Plukliste", "Rydde hentehylde" og "Sæt på hentehylde"
 • Nyt filter på plukliste - "Hentes her".
 • "Omvendt rækkefølge" er nu et filter under "Plukliste".
 • Rettet fejl, så det nu er muligt at plukke et materiale, som er blevet sat "Ikke på plads".
 • Rettet fejl, hvor plukning med flere devices gav duplikater i pluklisten.
 • Fejlbesked, når "Rydde hentehylde"-listen er tom.
 • Lavet optimering på treghed på "Sæt på hentehylde", når der skiftes hylde.
 • Bedre fejlhåndtering på "Sæt på hentehylde".
 • Tekstændringer på fejlbeskederne på "Sæt på hentehylde" efter Deichmans ønske.
 • Rettet problem med at visse materialer ikke kunne sættes på hentehylde ved, at RFID-skanner fjerner 10-tal i stregkoden, mens stregkodelæseren ikke gør.
 • Rettet rækkefølgen af skannede materialer med øksen, når ét materiale skannes ad gangen.
 • Viser nu kun de økse, som tilhører filialen.

Version 1.6.7 #451 (uge 46)

 • Fikset problem med hastighed på Sæt på hentehylde

Version 1.6.6 #448 (uge 40)

 • Rettet fejl, hvor Assist crashede, når innlån blev sat på en hentehylde. 

Version 1.6.5 #446 (uge 39 2020)

 • Hylle-rydder: Timeout indstillinger på øksen er ændret efter Deichmans ønske
 • Rydde hentehylle: Rettet fejl, hvor duplikater ikke kom på listen
 • Plukkliste: Rettet manglende norsk oversættelse af "Plukket af en anden"
 • Sette opp på hentehylle: Bedre fejlhåndtering, når materialetag scannes i stedet for hyldetag
 • Sette opp på hentehylle: Fejlhåndtering, hvis der sker ændringer i reserveringerne fra brugeren begynder at sætte op, til brugeren sender hentebeskederne
 • Hylle-Rydder: Fjernet skærmbillede, så listen over håndskannere åbner med det samme

Idriftsættelse af økse (uge 36 2020)

 • Servicen bag den mobile håndskanner, økse, er idriftsat, og den kan nu bruges på produktion på Bjørvika

Version 1.6.4 #411 (uge 32 2020)

 • Plukliste v2 med injectede materiale. Hvis brugeren scanner et reserveret materiale, som ikke er på listen, vil det blive injectet på listen og reserveringen opfyldt.
 • Sortering af plukliste v2, styres nu af Deichman
 • Filtrering af plukliste v2, styres nu af Deichman
 • Dynamiske filtre under Plukliste v2
 • Brugeren kan orientere sig i headeren om skanneren er forbundet og om appen er i gang med behandling af et materiale 
 • Hurtigere reaktion ved scanning af materiale på plukliste
 • Drop down besked som gør opmærksom på, at et materiale allerede er registreret på pluklisten, hvis brugeren forsøger at scanne samme materiale igen
 • Optimering hvis man mister internetforbindelsen, så brugeren ikke længere bliver logget ud. Der kommer nu en fejlbesked, hver gang brugeren forsøger at lave en handling, som ikke er muligt pga. manglende internetforbindelse. 
 • Forbedret oplevelse, når der scannes et NFC-tag uden for appen, hvor der før kom et fejlskærmbillede.
 • Fikset bug, hvor brugeren skulle logge ind to gange
 • Hvis materialet står på en hentehylde, kan hentehyldenummeret ses på eksemplarvisningen
 • Rydde hentehylde-listen er nu sorteret efter hyldenr.
 • Fjernet tilbagepilen ved udsendelse af hentebeskeder, som gav et forvirrende brugerflow

Version: 1.6.2 (371) 

 • Alle nyeste funktioner inkl. rettighedsstyring