Changelog

Version 2.3.8 (uge 22 2024) 

Kun backendopdatering

 • Eksemplarvisning (gælder kun Deichman)
  • Statusændring: For materialer, hvor status kan ændres, vises de forskellige statusser nu i en konsistent rækkefølge på tværs af materialer

Version 2.3.8 (uge 19 2024) 

Kun backendopdatering

 • Hylderevision
  • Rettet fejl, hvor placering for et materiale ud for “scanner i” ikke ændrede sig, når et nyt materiale blev scannet 
  • Rettet fejl, hvor der ikke blev fejlsøgt på filial niveau (Deichman)

Version 2.3.8 (uge 18 2024)

 • Generelt:
  • Opdatering af sproglige formuleringer i appen

Version 2.3.7 (uge 17 2024)

 • Søgning
  • Rettet fejl, hvor duplikat af materiale fremkom i slutningen af søgeresultat
  • Optimeret håndtering af specialtegn i filtrering
 • Lån og Aflever 
  • Ændret så sprog i e-mails er dansk, hvis låner ikke har valgt sprog i bibliotekssystemet (Gælder kun FBS)

Version 2.3.6 (uge 14 2024)

 • Hylderevision
  • På fejllisten fremgår der nu sideantal/omfang på materialet 
 • Log ind
  • Listen over lande der kan vælges er oversat til det sprog telefonen er sat op til

Version 2.3.5 (uge 12 2024)

 • Generelt
  • Påtvinge opdatering til version 2.3.5

Version 2.3.5 (uge 11 2024)

 • Nemmere adgang til Assist (Gælder kun FBS): 
  • Varigheden på login med brugernavn og adgangskode sættes op, så man først efter 30 dage automatisk bliver logget ud. 
  • Oprettelse af pinkode bliver til gengæld obligatorisk, så det ikke er muligt at bruge Assist inden en pinkode er oprettet. 
 • Søgeresultat + Materialevisning
  • Fikset så hvis et materiale er en del af en serie, fremgår det igen, hvilket nummer i serien det er. 
 • Eksemplarvisning
  • Muliggjort navigation til materialevisningen ved at trykke på faustnummeret øverst på eksemplarvisningen. 
 • Låneropslag og Lån 
  • Lånernummer bliver maskeret, men kan synliggøres ved tryk på øje-ikonet. 
 • Låneropslag > Reserveringer
  • Rettet fejl, så kønummeret nu vises korrekt
 • Låneropslag > Lån
  • Lån sorteres nu efter afleveringsfristen, dernæst efter hovedbidragsyderen og til sidst titlen
 • Plukliste (Gælder kun Deichman)
  • Rettet mindre fejl, hvor materialer med ens faustnummer ikke fik vist korrekt status på listen. 

Version 2.3.4 (uge 8 2024)

Kun backendopdatering

 • Hylderevision
  • Rettet fejl, hvor hylderevision stoppede med at fungere, efter scanning af mellem 200 - 1000 materialer.
 • Sæt på res.hylde (Gælder kun Deichman)
  • Fejlretning, så timeout-funktionen virker igen

Version 2.3.4 (uge 3 2024)

Kun backendopdatering 

 • Sæt på hentehylde (Gælder kun Deichman)
  • Ændring i det bagvedliggende system, så ShelfID bruges i stedet for ShelfName

Version 2.3.4 (uge 2 2024)

Kun backendopdatering (Gælder kun Cicero)

 • Opdateringer i bagvedliggende system i forbindelse med ændringer i Cicero.
  • Ikke længere muligt at opdatere en låners e-mailadresse og telefonnummer samt slå notifikationer til og fra.

Version 2.3.4 (uge 51 2023)

Kun backendopdatering

 • Sæt på hentehylde (Gælder kun Deichman)
  • Forbedring af fejlbeskeder ved duplikater på hylden. 
 • Håndtering af 10’er materialer (Gælder kun Deichman) 
  • Materialenumre med 14 cifre, som begynder på 100301, får ikke fjernet “10”

Version 2.3.4 (uge 47 2023)

Kun backendopdatering

 • Generelt
  • Påtvinge opdatering til version 2.3.4
 • Plukliste
  • Rettelse, så afleveringer i Cicero af reserveret materiale slår igennem på pluklisten i Assist.

Version 2.3.4 (uge 46 2023)

 • Spørgeundersøgelser 
  • Ny funktion, som gør det muligt at undersøge interessante områder ved at få ansatte til at besvare spørgsmål, som defineres i Redia Admin. Læs mere her.
 • Aflever
  • Dansk tekstændring af “Materialets alarm er inaktiv” til “Materialets alarm er deaktiveret”.
 • Lån, Aflever, Opret låner
  • Engelsk omdøbning af funktionerne

Version 2.3.3 (uge 36 2023)

Kun backendopdatering 

 • Håndtering af 10’er materialer (gælder kun Deichman)
  • “10” fjernes kun, hvis materialenummeret starter med “10030”

Version 2.3.3 (uge 28 2023)

Kun backendopdatering

 • Hylderevision (gælder ikke Deichman)
  • Rettet fejl, hvor beskeden om placering kom på samme materiale flere gange.
 • Generelt
  • Påtvinge opdatering til version 2.3.3 (hvis enheden endnu ikke opdateret fra App eller Play Store)

Version 2.3.3 (uge 27 2023)

 • Login
  • Mulighed for at ændre sin adgangskode, hvis man har glemt den. Det gøres på selve login-siden (gælder ikke Deichman).
 • Søg 
  • Slet et enkelt søgeord på søgehistorikken.
  • Sortering af søgeresultatet (gælder ikke Deichman).
  • Bedre håndtering af tidsskrifter, så det er muligt at vælge specifikke udgaver. 
 • Generelt 
  • Rettet fejl på Android, hvor Assist ikke fik forbindelse til kameraet første gang efter installering.

Version 2.3.2 (uge 24 2023)

Kun backend

 • Forside > Nyeste materialer
  • Opdatering af søgestrenge, så tegneserier og billedbøger frasorteres visse skønlitterære kategorier.

Version 2.3.2 (uge 23 2023)

Kun backend

 • Plukliste
  • Ændret i logikken, så materialets placering og dens sidst set placering skal være identiske før materialet kommer på pluklisten (Gælder kun Cicero). 
  • Forbedring af Redias interne log. 

Version 2.3.2 (uge 21 2023)

Over the air opdatering

 • Materialevisning + Eksemplarvisning
  • Tilføjet materialehylder:
   • “Mere af [ forfatter ]” med andre materialer, som hovedaktøren har været en del af.
   • “Noget der ligner” med materialer, som minder om det valgte (gælder kun FBS).
 • Brugerindstillinger
  • Ud for “Rolle” fremgår ens rolle fra Redia Admin (gælder kun FBS).
 • Forbedret fejlbesked, hvis internetforbindelsen eller et bagvedliggende system er offline ved opstart.

Version 2.3.2 (uge 19 2023)

Kun backend

 • Påtvinge opdatering til version 2.3.2

Version 2.3.2 (uge 16 2023)

 • Introducerer brugerroller til Assist, som styrer hvilke funktioner og data, brugerne har adgang. Læs mere her

Version 2.3.2 (uge 13 2023)

 • Libry Assist er omdøbt til Assist
 • Mindre fejlrettelser

Version 2.3.1 (uge 11 2023)

Over the air opdatering

 • Mindre justeringer bl.a. på Søg:
  • Filtrer, som fjernes igen, returneres til deres oprindelige plads. 
  • Android: Ved lange tekster i søgefeltet vises sidste del af teksten (ligesom på Biblioteket-appen)

Version 2.3.1 (uge 8 2023)

Over the air opdatering

 • Forside (Gælder kun FBS)
  • Tilføjet “Nyeste materialer”. Læs evt. mere her.
 • Søg
  • Hvis et materiale er en del af en serie, fremgår det nu, hvilket nummer i serien det er. 
 • Låneropslag
  • Mellemværende: fjernet mærkatet “Afleveret ” / ”Ikke afleveret” ved materialerne.
 • Opret låner
  • Forbedret fejlbesked, hvis låneren er oprettet i forvejen

Version 2.3.1 (uge 3 2023)

 • Generelt
  • Opgradering af det bagvedliggende system

Version 2.3.0 (uge 50 2022)

Over the air opdatering

 • Materialevisning + Mere info og eksemplarer
  • Tilføjet antal reserveringer
  • Ændret design på visningen af antal ledige 
 • Generelt
  • Over the air opdateringer vil herefter ikke længere blive notificeret i appen, men bliver automatisk installeret, når appen åbnes

Version 2.3.0 (uge 49 2022)

 • Generelt
  • Opgradering af det bagvedliggende system
  • Mindre tekstændringer på både dansk, norsk og engelsk
 • Bestil til låner (Gælder kun FBS)
  • Afhentningsfilialen er som default lånerens tilhørsfilial.
  • Muligt at ændre lånerens afhentningsfilial inden reserveringen fuldføres 
 • Eksemplarvisning
  • Fjernet felter, hvis dataen ikke er tilgængelig.
 • Lånere (Gælder kun FBS)
  • Fjernet “Beskeder”, da det ikke er tilgængeligt i Cicero API’et.

Version 2.2.3 (uge 46 2022)

Backend opdatering

 • Opret låner (Gælder kun FBS)
  • Redia afsender ikke længere en bekræftelsesmail. Låneren modtager nu kun bibliotekets egen mail.

Version 2.2.3 (uge 45 2022)

 • Forside (Gælder kun FBS)
  • Brugernavn vises 
 • Søg > Mere info og eksemplarer (Gælder kun FBS)
  • Et materiales sideantal eller spilletid vises nu kun i feltet “Omfang”. 
 • Lånere > Om låneren
  • Designforbedringer for Deichman: 
   • Postnummer og by er nu særskilte felter. 
   • Angivelsen for selvbetjent adgang ændres til Ja/Nej
   • “Mit bibliotek” ændres til at hedde “Bibliotek”
  • Nyt lånerinterface (Gælder kun FBS)
 • Lånere > Mellemværende (Gælder kun FBS)
  • Ændret visning for mellemværende 
 • Udlån og Aflever (Gælder kun FBS)
  • Implementeret automatisk afsendelse af e-mail til låner, når handlingen afsluttes.
 • Aflever (Gælder kun FBS)
  • Hvis låner ingen e-mail har registreret i bibliotekssystemet, kan en midlertidig indtastes. 
  • Mulighed for at afslutte uden at afsende e-mail.
 • Hylderevision
  • Scanner kan konfigureres til brug på tværs af filialer (kræver at filialerne er på samme netværk)
 • Vektor login (Gælder kun Deichman)
  • Mobilnummer er fjernet på låneropslag.

Version 2.2.2 (uge 41 2022)

Backend opdatering

 • Søg (Gælder kun FBS)
  • Materialevisning
   • Rettet så linket ved “Indgår i serien” under “Om” åbner en korrekt søgning. 
  • Eksemplarvisning
   • Tilføjet shelfmark til placering.

Version 2.2.2 #664 (uge 27 2022)

 • Søg
  • Oversættelse af filtret “Læseniveauer” (Gælder kun FBS)
 • Hylderevision
  • Justeret, så Assist ikke længere låser pga. inaktivitet, mens der scannes med Scanner (øksen).
  • Feltet “Skanner i” vil nu være tomt ved scanning af materialer med fejl, da det ikke giver mening at vise placering for disse materialer (Gælder kun Deichman).
  • Assist registrerer og viser nu reserverede materialer (Gælder kun FBS).

Version 2.2.1 #662 (uge 25 2022)

Backend opdatering

 • Oversættelse af filtret “Forfatter” (Gælder kun FBS)

Version 2.2.1 #662 (Uge 25 2022) 

 • Speedata enheder
  • Justeret, så en app med kinesisk skrifttegn ikke længere åbner, hvis en RFID-tag opfanges uden at scanneren er aktiveret i Assist. 
 • Sæt på hentehylde 
  • Enhedens kamera kan bruges til at scanne materialers stregkode

Version 2.1.25 #659 (Uge 23 2022) 

 • Hylderevision (Gælder kun FBS)
  • Tilpasning, så materialer uden flydekode ikke registreres med statussen “Forkert filial”, hvis de står på den rigtige. 
  • Justering på håndteringen af tidsskrifter, så de ikke længere registreres med statussen “Forkert filial”, hvis de er på den rigtige.

Version 2.1.25 #659 (Uge 22 2022)

 • Generelt 
  • Mindre designoptimeringer i hele appen, så funktioner og tekster fremstår skarpere og kommunikeres tydeligere.
  • Nyt scanningsmodul med nyt design. Kommer, når scanneren bliver aktiveret ved “Scan materiale”, under “Lånere” når der skal scannes et lånerkort eller når brugeren ønsker at skifte scannertype på logistikfunktionerne. 
  • Android: Optimering af opdatering af versionen. Url’en og QR-koden linker direkte til download filen. Ikke muligt for iOS
  • Justering, så pinkodelogin ikke kommer midt i en handling. 
  • Forbedre feedback ved scanning af materialer. Enheden siger en lyd og vibrerer ved scanning af et tag. Det sker først, når tagget er læst korrekt. Lyden styres af indstillingerne på selve enheden. Læs mere her.
 • Android enheder
  • Hvis enhedens tilbageknap bruges til at gå ud af Assist, bliver brugeren ikke længere logget ud.
 • Login
  • Nyt loginflow. Første gang brugeren logger ind, skal hun vælge land og bibliotek og dernæst indtaste brugernavn og password. Valg af land og bibliotek gemmes derefter på enheden.
 • Søg
  • Søge-siden: De valgte filtre bliver nu placeret forrest under kategorien, så det fremgår tydeligere, hvilke filtre der er valgt, selvom kategorien ikke er foldet ud.
  • Søgeresultat: Allerede valgte filtre beholdes, når man foretager en ny søgning ved at benytte et emneord fra søgeresultatet.
  • Bestil til låner: Hvis brugeren tidligere har foretaget et låneropslag under “Lånere”, vil brugeren blive spurgt, om hun ønsker at foretage reserveringen til denne låner eller en anden, når hun trykker på “Bestil til låner”.
 • Plukliste 
  • “Ikke på plads” funktionen tilgås nu ved at holde en finger på materialets forside indtil dialogboks åbner.
  • Rettet fejl, hvor materiale hoppede op på listen ved scanning.
  • System optimeringer på hastigheden.
  • Optimeret funktionalitet og design på den detaljerede visning, både ved plukning og statusændring.
  • Når et materiale bliver markeret “Plukket af en anden”, bliver det også grayed out på Speedata enheder, ligesom det gør på iOS.
  • Optimering på scroll funktionen ved flere materialer med ens titelnummer.
  • Optimering på scroll funktionen, så hvis man scanner et materiale længere nede på listen, scroller listen ned til det.
 • Ryd hentehylde
  • “Ikke på plads” funktionen tilgås nu ved at holde en finger på materialets forside indtil dialogboks åbner.
 • Sæt på hentehylde
  • Et materiale fjernes nu fra en hylde ved at holde en finger på materialets forside og godkende i den dialogboks, der åbner. 
  • Placeringsboksen ved de scannede materialer er fjernet, da informationen er overflødig for funktionen. 
  • Duplikat på listen markeres med et rødt udråbstegn. 
  • Får nu duplikatvarsel, hvis et materiale med samme titelnr. er sat på hentehylden i en tidligere session (Rettet af Deichman). 
  • Justering på timeout funktionen. En besked gør opmærksom på, at beskederne om afhentninger er sendt, og “Sæt på hentehylde” funktionen er lukket ned.
  • Rettet fejl, hvor materiale blev vist med originaltitel.
 • Hylderevision 2.0.
  • Hyldeplacering vises nu for de scannede materialer, hvor systemet tager udgangspunkt i det først registrerede.
  • Se liste over de statusser, som bliver registreret og vist i Assist.
  • Hvis et materiale registreres med en anden placering, vises en fejlbesked i Assist. Her kan brugeren vælge, at materialet er fejlplaceret, at der scannes i et nyt område eller godkende at området, der scannes i, har flere opstillingsgrupper (Gælder kun FBS).
  • Hvis den eksterne scanner opfanger et materiale igen, som allerede er på listen over fejl i Assist, vil det blive fremhævet på listen. Brugeren kan dermed indsnævre, hvor det pågældende materiale befinder sig. 
  • Det seneste fejlregistrerede materiale vil tilføjes øverst på listen i Assist.
 • Lånere
  • Udlån: Ny feature, hvor det er muligt at udlåne materialer til lånere med Assist (Gælder kun FBS). Læs mere her
  • Aflevére: Ny feature, som gør det muligt at aflevere materialer med Assist (Gælder kun FBS). Læs mere her.
  • Opret låner: Ny feature, hvor en ny låner kan oprettes i Assist (Gælder kun FBS). Læs mere her.
 • Brugerindstillinger
  • Mulighed for at skifte bibliotek dvs. brugeren bliver logget ud og Assist åbner på “Vælg bibliotek”-siden i loginflowet.
 • Vakt login
  • Når en vakt er logget ind, vil bundmenuen kun vise “Lånere” og “Mere” (Gælder kun Deichman)