Søk

For å starte et søk, trykker brukeren på søkefeltet på startsiden. Når brukeren begynner å skrive i søkefeltet, vil det komme opp en rekke søkeforslag*. For å gjøre det enkelt å snevre inn søket, er forslagene delt inn i forfatter, tittel og emne.

Butler-NORSK-Søg

Søkeresultat

Resultatet viser de ulike treffene for søket. Det er tre ulike måter søkeresultatet vises på:

  • Simpel visning: Materialenes forside vises, i tillegg til utlånsstatus.
  • Enkel visning: Materialenes forside vises sammen med tittel, forfatter, materialtype og utlånsstatus (er standardvisningen).
  • Utvidet visning: Materialenes forside vises sammen med en del metadata, blant annet bidragsytere, utgivelsesår og språk.

Butler-NORSK-Søg---resultat

[ Enkel visning ]

 

Butler-NORSK-Søg---udvidet

[ Utvidet visning ]

 

Et nytt søk kan gjøres på flere måter. Brukeren kan velge å gå tilbake til forsiden ved å bruke tilbakeknappen i øverste venstre hjørne, ved å trykke på “Rydd” i søkefeltet, eller ved å slette alle aktive søkeord via tastaturet.

Tilgjengelighet

Til hvert materiale opplyses det om dets tilgjengelighet, slik at brukeren vet om hun kan finne materialet nå, eller om hun må bestille det. Et materiale kan ha tre forskjellige tilgjengeligheter:

  • Tilgjengelig her: Materialet er inne på det biblioteket der Butler står. 
  • På et annet bibliotek: Materialet er utilgjengelig på det biblioteket der Butler står, men er tilgjengelig på et annet bibliotek.
  • Ikke tilgjengelig: Materialet er verken inne på det biblioteket der Butler står, eller på et annet bibliotek.

På materialvisningen kan man se materialets nøyaktige plassering, både hvis det er tilgjengelig på det biblioteket der Butler står og/eller hvis det er tilgjengelig på et annet bibliotek.

Butler-NORSK-Søg---tilgængelighed

Filtre* 

Brukeren har muligheten til å spesifisere søket sitt ytterligere ved å bruke filtre for å finne nøyaktig det materialet hun leter etter. Filtrene defineres av biblioteksystemet. Skjermbildet illustrerer de mulige filtrene for Deichmans biblioteker. Her har du mulighet for filtrering på: tilgjengelighet, målgruppe, språk, format og bibliotek.

Butler-NORSK-Søg---filtremuligheder-1

De valgte filtrene ses på en rekke over søkeresultatet. Ønsker brukeren å fjerne et av filtrene igjen, gjøres det ved å trykke på krysset ved gjeldende felt. Alle filtre kan fjernes samtidig ved å trykke på “Fjern alle”. 

Butler-NORSK-Søg---filtre

Brukeren kan velge om hun vil se alle resultatene av søket, eller kun de materialene som er tilgjengelige ved å velge filteret “Vis kun ledige*. Biblioteket kan stille inn om de ønsker at feltet skal være slått på som standard.

Huskeliste

Ved forsidene finnes et hjerte. Ved å trykke på det, blir materialet føyd til en huskeliste. Første gang det trykkes på hjertet, åpnes huskelisten på høyre side av skjermen. Den kan lukkes ved å trykke på krysset. Materialet som er føyd til forblir på listen inntil Butler timer ut, eller brukeren manuelt fjerner det.

Butler-NORSK-Søg---huskeliste

Huskelisten kan alltid åpnes ved å trykke på ikonet i øverste høyre hjørne. Hvis brukeren føyer flere materialer til listen, vil en teller ved ikonet telle opp. 

Les mer om huskelisten

Les om konfigurasjon av Søk i Redia Admin 

 

OBS: Funktionen krever API-adgang

*funksjonen avhenger av biblioteksystemet.