Plukkliste

Assist gjør det enkelt og oversiktlig å finne reservasjoner. Du kan raskt få overblikk over hvor mange reservasjoner som finnes.

Du har lett tilgang til plukklister fra forsiden og fra "Logistikk" i bunnmenyen. 

                              1.2__4_.png      1.4.png

                              1.1.png      12.png

Filtrering

Øverst vises hvilken filial du har valgt. Her er det også mulig å endre bibliotek ved å trykke “⇄ Bytt filial”.

2.1.png

Du kan snevre inn plukklisten ved å bruke filtre.

Filtre på reservasjonsdato

Det er mulig å filtrere plukklisten etter reservasjonsdatoen. Du kan bestemme hvor gamle reservasjoner du vil plukke. 

Filtrene er:

 • + 3 dager
 • + 1 uke
 • + 2 uker
 • + 3 uker
 • + 6 uker
 • + 13 uker
 • + 26 uker

Det gir du mulighet til å prioritere de reservasjonene som lånere har ventet på i lengre tid. 

2.2.png

Filtre

Plukklisten kan også filtreres på: 

 • "Finnes bare her" inkluderer de reservasjonene som kun kan oppfylles på det aktuelle biblioteket.
 • «Hentes her» inkluderer de reservasjonene som må hentes på valgt bibliotek.

I tillegg kan du velge å sortrere plukklisten slik at den vises i omvendt rekkefølge.

2.3.png

Nivåene

Listen kan snevres inn til et begrenset domene i biblioteket. Det gjøres ved å velge filtre under de forskjellige nivåene. Filtrene vises på en linje. Ved å sveipe sidelengs, fremgår alle muligheter. Filtrene kan også utvides ved å trykke på pilen. 

                              3.png      4.png

I parentes opplyses det om hvor mange muligheter der er. Antallet endres når et filter blir valgt. Det er dermed ikke mulig å få en kombinasjon av filtre, som ikke gir noe resultat. 

5.png

Start liste

Listen opprettes ved å trykke på “Begynn å plukke” nederst. Her fremkommer antall reservasjoner ut fra valgte filtre. Når ingen filtre er valgt, vises det samlede antall reservasjoner på biblioteket.

2.4.png

Plukkliste

Plukklisten viser reserverte materialer på en liste. Øverst står det samlede antall reservasjoner på listen samt antall håndterte materialer. Det vil si de reservasjoner som enten er skannet eller angitt som “Ikke på plass”. Nedenfor vises om skanneren er koblet til eller ikke, og om RFID-skanneren, kameraet eller strekkodeleseren er valgt.

  18.png      6.1.png     6.2.png

Hvert materiale er vist med:

 • Forside der det finnes en digital forside, ellers vises en farget rektangulær form med tittel og forfatter.
 • Materialtype
 • Tittel
 • Forfatter
 • Utgivelsesår
 • Tittelnr.

Materialets plassering og destinasjon står i en grå boks.

Destinasjonen kan enten være “Til sortering” eller “Til hentehylle”.  Den første forteller at materialet skal sorteres til andre bibliotek. Den siste indikerer at materialet er til oppsett på bibliotekets egen hentehylle.

1.png

Plukking

Når et materiale på listen er funnet, skal det skannes. Materialet blir deretter markert med en grønn farge og tegn for avhukning legger seg på den. Så er du klar til å finne det neste materialet. Det er alltid mulig å se allerede håndterte reservasjoner ved å scrolle opp i listen. Hvis det er aktivert på selve enheten, vil Assist vibrere og/eller lage en lyd når en RFID-brikke skannes.

20.png

Når materialet er markert som funnet, vil materialets plasseringssti forsvinne, og i stedet vil destinasjonen komme tydeligere frem. Etter en vellykket skanning er plasseringsstien ikke lenger relevant for du, som derimot får tydeligere informasjon om hvor materialet skal, slik at du kan foreta en eventuell sortering av materialene allerede ute ved hyllene. 

Ikke på plass

Hvis et materiale ikke kan finnes, kan status endres til “Ikke på plass”. Det gjøres ved å holde fingeren på materialets forside og deretter bekrefte statusendringen.

Materialet merkes deretter med en gul farge og et spørsmålstegn. Statusendringen trer i kraft i biblioteksystemet. Du kan deretter søke etter neste materiale.

8.png

Skann strekkode

Noen RFID-brikker kan være vanskelige å skanne. Derfor er det mulig å benytte enhetens kamera eller strekkodeleser som en sikkerhetsløsning. Ved å trykke på de tre prikkene i øverste høyre hjørne, kan du velge å benytte strekkodeleseren.

                              9.png      10.png

Detaljert visning

Ved å trykke på et materiale i plukklisten fremkommer en detaljert visning. Her fremkommer de samme opplysninger som vises i plukklisten, pluss ekstra metadata, som kan bidra til å finne materialet. Det vises antall ledige på biblioteket, sideantall, samt innbinding.

Det er her også mulig å endre status ved å trykke på “Ikke på plass”, hvorpå materialet blir markert med gult og et spørsmålstegn. Denne endring fremkommer også når du går tilbake til plukklisten. 

11.png

Ytterligere metadata om materialet kan vises via “Mer info og eksemplarer” nederst, da alle eksemplarer pluss plassering opplyses.

12.png

Synkronisering

Dersom et materiell er tilgjengelig flere steder i biblioteket eller ved andre filialer, vil det komme opp på flere plukklister. Dette er først og fremst fordi materialet da vil kunne bli plukket raskere. Når materialet er funnet, vil alle lister bli oppdatert. Det kan derfor hende at tallet på toppen endres uten at du har gjort noe.

Det kan også skje at et materiale på listen endrer status uten at du har gjort noe. Slike materialer kan merkes enten "Plukket av en annen" eller "IPP’et av en annen".

                              13.png     15.png

Endringer i biblioteksystemet*

Assist håndterer også hvis det blir gjort endringer i reserveringer i biblioteksystemet. 

Hvis en reservering innfris eller slettes i biblioteksystemet, vil reserveringen i plukklisten i Assist bli markert som plukket av en annen. Det skyldes at reserveringen i de tilfellene blir slettet fra den underliggende listen over samtlige reserveringer. Derfor kan Assist kun håndtere dem på samme måte, og det gjør den ved å markere dem som plukket av en annen. Dermed vet du at du ikke skal forholde deg til den.

Hvis reserveringskøen blir endret i biblioteksystemet, vil det også slå gjennom i Assist.

13.png

*Funksjonen avhenger av biblioteksystemet.

Nøddrift

Mister enheten forbindelsen til internett mens du plukker, vil en rød bjelke på listen indikere dette. 

Det er mulig å få mer informasjon om tilstanden ved å trykke på spørsmålstegnet i den røde bjelken. 

Du kan fortsette å plukke, men materialet vil ikke bli markert på listen. Når forbindelsen igjen er etablert, vil listen bli oppdatert med de handlingene som har blitt foretatt under nøddriften. 

17.png

OBS! Da det kan ha skjedd endringer i biblioteksystemet med materialene under nøddriften, kan det være nødvendig å gå gjennom dem for å se om for eksempel destinasjonen har endret seg.

Avslutt plukkliste

Hvis du er ferdig med plukklisten eller ønsker å avslutte før den er ferdig, gjøres det ved å trykke på tilbakepilen øverste i venstre hjørne.

7.png

Fortsett å plukke

Når du har avsluttet plukklisten og har kommet tilbake til filtreringssiden vil knappen “Fortsett å plukke” være synlig øverst på siden. Ved å trykke på den føres du tilbake til listen som nettopp har blitt avsluttet. Listen har ikke blitt oppdatert, men er en tro kopi av den senest opprettede listen. Det vil si at alle tidligere handlinger er gjemt, men ingen nye reserveringer er tilføyd og ingen andre oppdateringer har gått gjennom, heller ikke etter de fem minuttene hvor plukklister ellers oppdateres.

18.png

Du kan dermed fortsette med å hente. Dette kan blant annet være nyttig om du blir forstyrret og ønsker å fortsette hentingen senere, men vil unngå å starte forfra med evt. nye reserveringer og heller prioritere å komme til bunnen av listen.

Hvis du i stedet velger å trykke på “Begynn å plukke” vil det være en oppdatert liste som åpnes. Det vil si at materialer som tidligere har blitt satt som “Ikke på plass” vil være borte fra listen, og funne materialer vil være markert som plukket av en annen, fordi handlingen har skjedd i forrige økt. Om det har gått fem minutter og bibliotekssystemet har sendt oppdateringer til Assist vil de tidligere plukkede materialene ikke være på listen, mens eventuelle nye reserveringer har kommet til.