Plukliste

OBS: Funktionen er under udvikling

Assist gør det nemt og overskueligt at finde reserveringer. Du får et overblik over det samlede antal reserveringer på filialen og kan hurtigt komme i gang med at fremfinde materialerne til lånerne. 

Du har adgang til pluklisterne både fra forsiden af Assist og fra “Logistik” i bundmenuen

                              1.2__4_.png      1.4.png

                              1.1.png      12.png

Filtrering

Øverst fremgår, hvilken filial du har valgt, da du loggede ind. Her er det muligt at ændre filial ved at trykke på “⇄ Skift filial”. 

2.1.png

Du kan ved hjælp af filtre indsnævre pluklisten. 

Reservationsdato

Du kan filtrere på reservationsdatoen og dermed prioritere de reserveringer, som lånerne har ventet længst på. Filtrene er 

 • + 3 dage
 • + 1 uge
 • + 2 uger
 • + 3 uger
 • + 6 uger
 • + 13 uger
 • + 26 uger

2.2.png

Filtre

Pluklisten kan også filtreres på: 

 • “Findes kun her” medtager de reserveringer, som kun kan opfyldes på det pågældende bibliotek.
 • “Hentes her” medtager de reserveringer, som skal hentes på den valgte filial.

Derudover kan du vælge at vende pluklisten om, så den vises i omvendt rækkefølge. 

2.3.png


Niveauer

Du kan indsnævre det område, du ønsker at plukke i. Det gøres ved at vælge filtre under de forskellige niveauer. Filtrene vises på en linje. Ved at swipe sidelæns, fremgår alle muligheder. Feltet kan også foldes ud ved at trykke på pilen. 

                              3.png      4.png

I parentes oplyses det, hvor mange filtre der er. Antallet ændres, når et filter bliver valgt. Det er dermed ikke muligt at få en kombination af filtre, som ikke giver et resultat. 

5.png

Start liste

Listen oprettes ved at trykke på “Begynd at plukke” nederst. Her er også vist hvor mange reserveringer, der er på den, som du har valgt. Når ingen filtre er valgt, vises det samlede antal reserveringer på filialen. 

2.4.png

Pluklisten 

Selve pluklisten viser de reserverede materialer på en liste. Øverst står det samlede antal reserveringer på listen samt antallet af håndterede materialer. Det vil sige, de reserveringer som enten er plukket eller angivet som “Ikke på plads”. 

Nedenunder vises om scanneren er koblet til eller ej, og om NFC-scanneren eller kameraet er valgt. 

  18.png      6.1.png     6.2.png

Hvert materiale er vist med 

 • Forside, hvis der findes en digital forside, ellers vises en rektangel med titel og forfatter. 
 • Materialetype
 • Titel
 • Forfatter
 • Udgivelsesår
 • Faustnr. 

Materialets placering og destination står i en grå boks. 

Destinationen kan enten være “Til sortering” eller “Til reserveringshylde”. Den første fortæller, at materialet skal sorteres til en anden filial. Den sidste indikerer, at materialet skal sættes op på bibliotekets egen reserveringshylde. 

1.png

Plukning

Når et materiale på listen er fundet, skal det scannes. Materialet bliver derefter markeret med en grøn farve og flueben. Listen scroller ned til næste reservering, så du er klar til at finde det. Det er altid muligt at se allerede håndterede materialer ved at scrolle op i listen. Hvis det er aktiveret på selve enheden, vil Assist vibrere og/eller sige en lyd, når et materiale scannes. 

20.pngNår materialet er fundet, vil materialets placeringssti forsvinde, i stedet vil destinationen fremgå tydeligere. Efter en vellykket scanning er placeringsstien ikke længere relevant for dig, som derimod får tydeligere information om, hvor materialet skal hen, så du kan foretage en eventuel sortering af materialerne allerede ude ved hylderne. 

Ikke på plads

Hvis et materiale ikke kan findes, kan dens status ændres til “Ikke på plads”. Det gøres ved at holde fingeren på materialets forside og dernæst bekræfte statusændringen i den besked, som vises. 

Materialet bliver derefter markeret med en gul farve og et spørgsmålstegn. Statusændringen slår igennem i bibliotekssystemet. Du kan derefter lede efter næste materiale. 

8.png

Scan stregkode

Nogle RFID-tags kan være vanskelige at scanne, hvorfor det er muligt at benytte enhedens kamera til at scanne materialets stregkode. Ved at trykke på de tre prikker i øverste højre hjørne, kan du vælge, hvilken scanner du ønsker at bruge. 

                              9.png      10.png

Detaljeret visning

Ved at trykke på et materiale på pluklisten kommer en detaljeret visning. Her ses de samme oplysninger som i listen plus ekstra metadata, som kan bidrage til at finde materialet. Det er reserveringsdato, antal ledige på biblioteket, sideantal og indbinding.* 

Her er det også muligt at ændre status ved at trykke på “Ikke på plads”, hvorpå materialet bliver markeret med gult og et spørgsmålstegn. Det er også muligt at scanne materialet, så det bliver plukket. Ændringerne slår også igennem, når du går tilbage til pluklisten. 

11.png

Yderligere metadata om materialet kan fås vis “Mere info og eksemplarer” nederst. 

12.png

Synkronisering

Hvis et materiale er ledigt flere steder på biblioteket eller på andre filialer, vil det dukke op på flere lister. Det skyldes først og fremmest, at materialet vil blive fundet hurtigere. Når materialet er fundet, vil samtlige lister blive opdateret. Det kan derfor opleves, at antallet i toppen ændrer sig, uden at du har foretaget dig noget.

Det kan dermed også forekomme, at et materiale på listen ændrer status, uden at du har gjort noget. Sådanne materialer kan enten blive markeret med “Plukket af en anden” eller “IPP’et af en anden”.

                              13.png     15.png

Ændringer i bibliotekssystemet*

Assist håndterer også, hvis der bliver gjort ændringer i reserveringer i bibliotekssystemet. Hvis en reservering indfries eller slettes i bibliotekssystemet, vil reserveringen i Assist blive markeret som plukket af en anden. Det skyldes, at reserveringen i de tilfælde bliver slettet fra den underliggende liste over samtlige reserveringer. Derfor kan Assist kun håndtere dem på samme måde, og det gør den ved at markere den som plukket af en anden. Du ved dermed, at du ikke skal forholde dig til det pågældende materiale. 

Ændringer i reserveringskøen vil også slå igennem i Assist. 

13.png

Nøddrift

Mister enheden forbindelsen til internettet, mens du er ved at fremfinde, vil en rød bjælke på listen indikere det. 

Du kan fortsætte med at plukke, men materialet vil ikke blive markeret på listen. Når forbindelsen igen er etableret, vil listen opdateres med de handlinger, som blev foretaget under nøddriften. 

OBS! Da der kan være sket ændringer i bibliotekssystemet med materialerne under nøddriften, kan det være nødvendigt at gå igennem dem for at se om fx destinationen har ændret sig. 

17.png

Afslut pluklisten 

Når du er færdig med listen eller blot ønsker at afslutte, gøres det ved at trykke på tilbagepilen i øverste venstre hjørne.

7.png

Fortsæt med at plukke

Når du har afsluttet din liste og er kommet tilbage til filtreringssiden, vil knappen “Fortsæt med at plukke” være synlig øverst på siden. Via den kommer du tilbage til den liste, som du netop har afsluttet. Listen er ikke opdateret, men er en tro kopi af den senest oprettede liste. Det vil sige, at alle tidligere handlinger er gemt, men ingen nye reserveringer er tilføjet og ingen andre opdateringer er slået igennem. 

18.png

Du kan dermed fortsætte med at fremfinde. Det kan være f.eks. være nyttigt, hvis du bliver forstyrret og ønsker at fortsætte fremfindingen uden at skulle gå tilbage efter eventuelle nye reserveringer. 

Hvis du i stedet vælger at trykke på “Begynd at plukke” vil det være en opdateret liste, som åbner. Det vil sige, at materialer, som tidligere er blevet sat “Ikke på plads” vil være væk fra listen, og fundne materialer vil være markeret “Plukket af en anden”, fordi handlingen er sket i forrige session. Hvis biblioteketssystemet har sendt opdateringer til Assist, vil de tidligere fundne materialer ikke længere være på listen, mens eventuelle nye reserveringer er kommet til. 

 

* afhænger af bibliotekssystemet.