Oppdateringer

Når det er nye funksjoner eller endringer tilgjengelig, oppdateres Assist på en av to måter:

  • Ny versjon som må lastes ned og installeres
  • "Over the air"-oppdateringer (OTA) som installeres automatisk hvis brukeren ikke foretar seg noe.

changelogen er det mulig å lese en beskrivelse av funksjonene som er inkludert i den nye oppdatering. Det er også mulig å se hvilke endringer tidligere versjoner har hatt.

Ny versjon

Ved større endringer og nye funksjoner vil en ny versjon av Assist gjøres tilgjengelig. I slike tilfeller vil en popup-melding vises i appen. Klikk på  "Installer nå", for å laste ned den nye versjonen:

  • Android-enheter åpner Google Play Store hvor den nyeste versjonen kan lastes ned.
  • iOS-enheter åpner Apple App Store hvor den nyeste versjonen kan lastes ned.
  • Enheter uten Play Store eller App Store laster ned versjonen fra Redia Support.

Ved nye versjoner vil det ikke være mulig å bruke Assist før oppdateringen er fullført.

Assist-NORSK-opdatering

"Over the air"-oppdateringer

Mindre justeringer vil bli installert automatisk (“over the air”) uten at det forstyrrer ditt pågående arbeid. Assist vil bli oppdatert med slike endringer første gang den slås av etter at en ny versjon er tilgjengelig.