Tilstander

Du kan definere hvordan Access skal oppføre seg under forskjellige forhold ved de ulike filialene dine. Ut fra de lokale installasjonene kan oppsettet skreddersys til hver enkelt filial.

Konfigurasjon av Tilstander

Tilstander opprettes og legges til under “Tilstander”, som befinner seg under “Access” og deretter “Konfigurasjon” i venstremenyen.

Velg filial

Under "Velg filial" kan du velge hvilken filial tilstanden skal gjelde for.

 

Velg tilstand

Under "Velg tilstand" kan du velge eller opprette nye tilstander. En tilstand velges i rullegardinmenyen, hvor det også er mulig å legge til en ny tilstand.

Når man oppretter en tilstand så navngis tilstanden, f.eks. “Åpent”, “Selvbetjening” eller “Stengt”. Her er det også mulig å definere en farge for tilstanden. Denne tilstanden vil bli vist under kalenderstyring. Hvis ønskelig er det mulig å endre farge på en allerede opprettet tilstand på fargefeltet ved siden av tilstandens navn.Angi verdier for tilstander.

Alle komponenter som legges til filialens Access enheter må ha en verdi i hver tilstand. Derfor starter komponentene med noen standardverdier, som du i etterkant kan justere ved behov. For å endre en komponent, trykk på den.

Det er mulig å kontrollere hver enkelt komponent som for eksempel:

  • Alarm: Velg om alarmen skal være på eller av.
  • Lys: Når du skal slå lyset på og av i biblioteket.
  • Dør og dørpanel: Når skal dør og dørpanel være i åpen, lukket eller i selvbetjeningstilstand.
  • Lyd: Hvis f.eks. en lyd skal spilles 30 min før stengetid.

For hver komponent kan det stilles inn om en endring skal skje et visst antall minutter før eller etter byttet til tilstand i kalenderen og dermed på Access.

En lydfil kan legges til en tilstand ved å trykke på "+ Legg til lyd" under komponentene.