1. Forside
  2. Redia Admin
  3. Access konfiguration & log

Tilstande

I kan definere, hvordan Access skal opføre sig under forskellige tilstande på jeres filialer. Med udgangspunkt i de lokale installationer kan opførelsen skræddersyes til hvert enkelt filial.

Konfigurering af Tilstande

Tilstande oprettes og tilføjes under “Tilstande”, som I finder under "Access" og dernæst "Konfiguration" i venstremenuen.

Admin-)-Access-)-Tilstande


Under “Vælg Filial” kan I vælge hvilken filial tilstanden skal være gældende for.

Admin-)-Access-)-Tilstand-vælg-filial


Under “Vælg tilstand” kan I vælge eller oprette nye tilstande. 

Admin-)-Access-)-Tilstand-vælg-tilstand

Når man opretter en tilstand,  navngives tilstanden, f.eks. “Åbent”, “Selvbetjening” eller “Lukket”. Her kan I også definere en farve for tilstanden, denne farve vil blive vist under kalenderstyring. Hvis I ønsker det, kan I skifte farve på en allerede oprettede tilstand på farvefeltet ved siden af tilstandens navn. 

Admin-)-Access-)-Tilstand-opret-ny

Angiv værdier for tilstande

Alle komponenter, som er knyttet til filialens Access-enhed, skal have en værdi i hver tilstand. Komponenterne har nogle default-værdier, som I efterfølgende kan justere, hvis der er behov for det. En komponent ændres ved at trykke på den.

Det er muligt at styre hvert enkelt komponent, f.eks.:

  • Alarm: Vælg hvorvidt alarmen skal være tændt eller slukket.
  • Lys: Skal lyset tændes eller slukkes på biblioteket?
  • Dør og dørpanel: Hvornår skal dør og dørpanel være i åben, lukket eller i selvbetjent-tilstand? 
  • Lyd: Skal der afspilles en lyd f.eks. 30 min før lukketid?

For hvert komponent kan det indstilles, hvorvidt en ændring skal ske et bestemt antal minutter før eller efter tilstanden skifter i kalenderen og dermed på Access.

Admin-)-Access-)-Tilstand-ændr-handling-1

I tilføjer en lydfil til en tilstand ved at trykke på "+ Tilføj lyd" under komponenterne.

Admin-)-Access-)-Tilstand-ændr-handling