1. Forside
  2. Redia Admin
  3. Access konfiguration & log

Kalenderstyring

Kalenderstyring bruges til at bestemme hvilke tilstande der skal være aktive på Access enhederne ude på filialerne.

Når et tidsrum i kalenderen sættes til f.eks. “Lukket” vil Access enhederne styre de tilknyttede komponenter som dørpanel, alarm, lys, lyd, dør, etc. til den rigtige tilstand.

Læs mere om styring af komponenter for en tilstand

I sætter kalenderen op under "Access" og "Konfiguration" i venstremenuen. 

Konfigurering af Kalenderstyring

I vælger først hvilken filial, I ønsker at se kalender for. 

Der åbnes altid på dags dato, hvor der let kan navigeres til følgende dage eller uger, alt efter hvordan man tilpasser visningen. Det er også muligt at vælge en bestemt dato vha. datovælgeren i kalenderens øverste højre hjørne. 

Opret og rediger standardtider

Første gang kalenderen opstartes vil den være tom. I skal definere bibliotekets standardtider, dvs. de sædvanlige åbnings- og lukketider for filialerne. I tilføjer jeres standardtider ved at trykke på “Tilføj standardtider” til højre for kalenderen. 

Kalenderstyring

Her kan du vælge hvilke dage, standardtiden skal gælde for. 

Standardtider,-vælg

Ved tryk på “Tilføj” folder der sig forskellige felter ud. Definer nu, hvilken tilstand biblioteket skal være i, og i hvilket tidsrum det skal være gældende.

OBS! Det er vigtigt, at du udfylder for en hel dag, da det minimerer muligheden for fejl. Derfor skal dagen starte kl 00.00 og slutte kl 23.59. 


Opret-tider

Til sidst trykkes der på “Gem”. Tiderne vises nu for de valgte dage og filialer i kalenderen.Standardtider

Opret undtagelse 

Det kan være relevant at oprette en undtagelse, hvis der er specielle forhold eller arrangementer, der gør, at biblioteket har brug for at holde længere åbent eller lukke tidligere end normalt. 

Skal der f.eks. afholdes et arrangement på biblioteket, kan det være nødvendigt at oprette en undtagelse, da biblioteket potentielt vil have længere betjent åbningstid. Et andet scenarie kunne være ferielukning, hvor biblioteket kan være mere lukket end normalt.

Undtagelse

Under “Opret undtagelse” kan biblioteket:

  • Give undtagelsen en titel, så det er lettere at navigere i oversigten over åbningstider 
  • Vinge af at det er en undtagelse. Det skal gøres, ellers slår undtagelsen ikke igennem!
  • Angive dato og tidspunkt for undtagelsen
  • Vinge af om det skal gælde hele dagen 
  • Vælge om undtagelsen skal gentages (f.eks. hver dag, uge, måned eller år)
  • Vælge hvilken tilstand undtagelsen er gældende for 
  • Vælge hvilken eller hvilke filialer undtagelsen er gældende for

Til sidst trykkes enten "Gem" eller "Fortryd". 

OBS: Det er vigtigt at vinge af ud for "Tilføj som undtagelse". Ellers slår det ikke igennem på selve Access. 

Med-undtagelse

Undtagelsen vil overtrumfe standardtiderne i kalenderen på det givne tidspunkt. Du kan redigere eller slette en undtagelse ved at trykke på det i kalenderen. Derved kommer der et vindue på skærmen hvor du har mulighed for at redigere eller slette en undtagelse. 

Til højre for kalenderen kan du få overblik over oprettede undtagelser. Listen viser kun undtagelser for de næste 30 dage. 

Huller i kalenderen

Hvis der er nogle huller i kalenderen kan de ses i en liste til højre for skemaet ved siden af listen over undtagelser. Listen viser kun huller 30 dage frem. 

Huller

Personaleknap

Personaleknappen overtrumfer tilstanden i kalenderen på det givne tidspunkt, hvor den aktiveres. Personaleknappen defineres i forbindelse med opsætning af Access enhederne og defineres her til en tilstand f.eks. "Åbent". Dvs. hvis personalet trykker på knappen, imens der f.eks. er selvbetjening eller lukket på biblioteket, vil tilstanden skifte til åbent. Dette vil ikke kunne ses i kalenderen.