Lån

Brukeren kan låne materialer ved å trykke på Lån på startsiden. Deretter blir brukeren bedt om å logge inn med bibliotekkort og PIN-kode. Det gjøres enten ved å skanne strekkoden, eller ved å taste bibliotekkortnummer på skjermen. Det er også mulig å la brukere logge inn uten PIN-kode. Det velges i Redia Admin*.

Les mer om pålogging uten PIN-kode

Butler-NORSK-Lån---login

Hvis brukeren har et gebyr så vil hun etter innlogging få vist en melding som opplyser om beløpet og ytterligere informasjon. Meldingen lukkes med OK-knappen.

Butler-NORSK-Lån---besked-om-gebyr

Låneprosessen

Veiledningsskjerm

Etter innloggingen vises en skjerm der brukeren oppfordres til å skanne de materialene som brukeren ønsker å låne. Brukeren oppfordres til å skanne ett materiale av gangen siden erfaring viser at skanning av flere materialer samtidig ofte er en kilde til feil. Det er imidlertid mulig å skanne flere samtidig. 

Butler-NORSK-Lån

Skjerm ved pågående skanninger

Når brukeren er i gang med å skanne et materiale, vil det bli vist på skjermen sammen med status for låneprosessen. Skjermen er delt opp i en liste over pågående skanninger og en liste over registrert materiale som er riktig lånt ut. 

Det første trinnet i låneprosessen er at Butler registrerer antallet RFID-brikker i materialet. Hvis antallet stemmer, blir materialet lånt ut. Når materialet er riktig registrert og lånt ut, deaktiveres materialets alarmer, og deretter er låneprosessen fullført. 

Butler-NORSK-Lån---materialer

Feilscenario: ikke alle RFID-brikker har blitt registrerte  

Hvis Butler ikke klarer å fange opp alle RFID-brikker, vil en feilmelding be brukeren om å skanne materialet på nytt. Hvis materialet fortsatt ikke registreres korrekt, er det ikke mulig å låne det. Dermed forhindres at brukeren kan låne materiale som mangler deler, forutsatt at delene har en RFID-brikke. 

Butler-NORSK-Lån---mangler-tag

Feilscenario: ikke alle alarmer er deaktiverte

Hvis ikke alle alarmene i materialet ble deaktiverte, vil en feilmelding gjøre brukeren oppmerksom på dette, og brukeren blir bedt om å skanne materialet på nytt. 

Butler-NORSK-Lån---mangler-alarm-1

Hvis det fortsatt ikke lykkes å deaktivere alle alarmene i materialet, vil brukeren ha muligheten til å skanne materialet på nytt, eller ignorere alarmen. Brukeren gjøres også oppmerksom på at alarmen kan utløses når brukeren forlater biblioteket. 

Butler-NORSK-Lån---mangler-alarm-2

Lån med strekkode 

Butler kan også konfigureres til å bruke strekkodeleseren i stedet for RFID-skanning. Om strekkodeleseren brukes, blir det imidlertid ikke kontrollert om alle delene er der, og alarmen i materialet blir ikke deaktivert. 

Les mer om å at konfiguere strekkodeleseren i Redia Admin

Butler-NORSK-Lån---stregkodelæser

Kvittering og avslutt

Etter å ha skannet alt ønsket materiale, trykker brukeren på Avslutt-knappen til høyre. Hun kan da velge å få en kvittering, enten på trykk eller på e-post*, eller avslutte uten kvittering.

Butler-NORSK-Lån---vælg-kvittering

Hvis brukeren velger e-post-kvittering og har oppgitt en e-postadresse i biblioteksystemet, vil kvitteringen bli sendt til den oppgitte e-postadressen. Hvis brukeren ikke har oppgitt en e-postadresse i biblioteksystemet, vil brukeren bli bedt om å skrive inn e-postadressen på skjermen. 

Deler av e-post-kvitteringer og skriverinnstillinger kan konfigureres i Redia Admin.

Hvis brukeren trykker på “Kvittering” og e-post-kvitteringer ikke er slått på i Redia Admin, vil brukeren få skrevet ut en kvittering. Hvis skriveren for eksempel ikke er koblet til, vil brukeren bare ha muligheten til å velge e-post-kvittering. Hvis verken kvittering på e-post eller utskrift er mulig, vil brukeren bare ha muligheten til å trykke “avslutt”. 

 

Les mer om innstillinger for kvitteringer i Redia Admin

Les mer om aktivering av e-postkvitteringer i Redia Admin

 

OBS: Funktionen krever SIP2-bruger

*avhengig av om biblioteksystemet støtter det.