Hylle-rydder

Hyllerydding i Assist gir mulighet til å sjekke materiale for avvik i status. Det blir enklere å rydde i samlingen slik at materialet stemmer overens med informasjonen i biblioteksystemet.

Funksjonen velges fra “Logistikk”-menyen i bunnmenyen.

1.4.png      1.4.png

Begynn skanning

Assist kan kobles til en ekstern RFID-leser, f.eks. Redia Scanner. Dersom biblioteket har flere lesere, kan en av disse velges fra en liste.

1.png

Hvis skanneren brukes av en annen bruker, vil det stå “I bruk” ved navnet på skanneren. Du kan likevel velge denne skanneren.

3.png

Når det valgte området er skannet, blir materiale med feilstatus registrert på en liste i Assist. Øverst vises det samlede antall materiale som er registrert, både med og uten feil.

5.png

Plassering

Når det første materialet blir registrert, vil Assist angi plasseringen av dette på toppen av skjermen, så du kan forvisse seg om at skanningen foregår i riktig område.

Status

Listen over registrert materiale er delt i to. Under “Feil” kommer materiale som må håndteres manuelt etter at skanningen er ferdig og materialet er tatt ned fra hyllen.

5.png

Under “Rettet” kommer materiale som ikke krever mer behandling. De blir automatisk oppdatert i biblioteksystemet.* Hvis et materiale både har feilstatus og rettet status, vil det vises på begge listene.

10.png

Under de tre prikkene i høyre hjørne kan du velge se statuser som blir vist på listen i Assist. Statusen hentes fra biblioteksystemet.

7.png      8.png

Bruk den innebygde RFID-leseren

Det er mulig å skanne materialer individuelt ved hjelp av enhetens innebygde leser. Den velges fra listen over RFID-lesere, hvoretter materialet leses én om gangen. Oppførselen i Assist er den samme som ved bruk av en ekstern RFID-leser.

6.png

Skanning av materialer med flere brikker

Ved bruk av den innebygde RFID-leseren kan du velge om alle brikkene i et materiale må skannes før materialet registreres, eller om det er nok at kun én brikke skannes.

I menyen (øverst til høyre) kan du slå funksjonen av og på:

  • Ikke krev at alle brikker leses: Skann en brikke i materialet og materialet blir registrert.
  • Krev at alle brikker leses: Skann alle brikker i materialet, før det registreres.

7.png

Når funksjonen åpnes, står det "Ikke kreve at alle brikker skal leses". Menyen viser det andre alternativet enn det som p.t. er slått på. Dvs. hvis det står «Krev at alle brikker skal leses i menyen, er det faktisk funksjonen «Krev at alle brikker leses» som er slått på.

Uansett hvilken funksjon du har slått på, vil en melding vise hvor mange brikker det skannede materialet inneholder, selv om "Ikke kreve at alle brikker skal leses" er slått på. Det er dermed mulig å sjekke om materialet er komplett, uten å måtte skanne alle brikkene, hvis det er det du ønsker.

Meldingen er grønn, som indikerer at nødvendig antall brikker er skannet for at materialet skal registreres riktig, og teller opp i tallet øverst på skjermen.

9.png

Velger du «Ikke kreve at alle brikker skal leses, er meldingen grå til siste brikke skannes. Deretter blir meldingen grønn og materialet registreres.

11.png

Avslutt

Funksjonen avsluttes ved å trykke på tilbakepilen øverst i venstre hjørne. Det er tre alternativer for å avslutte økten:

  • Ja, slett: Listen slettes og øksen vil ikke lenger vises som "I bruk" for andre Assist-brukere.
  • Nei, behold den: Listen over registrerte materialer lagres, så neste gang du åpner funksjonen, vil listen over registrerte materialer vises. For andre brukere av Assist vil øksen fortsatt vises som "I bruk", selv om den faktisk ikke brukes aktivt.
  • Avbryt: Økten avsluttes ikke og funksjonen forblir åpen.

13.png

 

*Funksjonen er avhengig av bibliotekssystemet