Hylderevision

Hylderevision i Assist giver dig mulighed for at tjekke materialer for afvigende statusser. Det er dermed nemmere at rydde op i materialesamlingen, så materialerne på hylden stemmer overens med informationerne i bibliotekssystemet.

Funktionen tilgås via “Logistik”-punktet i bundmenuen.

Assist-forside---markering-af-Logistik.png

Begynd scanning

For at starte scanningen kan Assist kobles til en ekstern RFID-scanner f.eks. Scanner. Har biblioteket flere eksterne scannere, vil de forekomme på en liste, hvor den ønskede vælges. 

1.png

Hvis scanneren bruges af en anden bruger, vil der stå “I brug” ud for den. Du kan dog stadig vælge scanneren. 

2.png      3.png


Det valgte område scannes med den eksterne scanner, og materialer med afvigende statusser bliver registreret på en liste i Assist. Når et område er scannet, kan du finde materialerne ligesom på en plukliste og derefter rette fejlene. Øverst kan du se det samlede antal materialer, som er blevet registreret uanset, om de havde fejl eller ej.

5.png

Placering

Når det første materiale registreres, opfanger Assist dens placering og viser det i toppen af skærmen. Du kan dermed sikre dig, at der scannes i det forventede område.

Hvis et materiale registreres med en anden placering, end den Assist antager, du er i, vil en besked vise det. Beskeden viser tydeligt, hvilket materiale, det drejer sig om og hvilken placering, det har. Du kan derudfra vurdere, om materialet er fejlplaceret eller ej. Du har tre muligheder: 

  • Materialet er fejlplaceret: Materialet vil komme på listen over materialer med afvigende statusser. 
  • Skift til ny opstilling: Materialet er korrekt placeret, da du er begyndt at scanne i et nyt område. Placeringen i toppen vil skifte til den nye placering.  
  •  Tillad blandet opstilling: Materialet er korrekt placeret, da det befinder sig i et område med blandede opstillingsgrupper. 

Hvis du ikke foretager et valg, vil Assist efter 30 sekunders inaktivitet antage, at materialet er fejlplaceret, og det vil derfor komme på listen. 

6.png

Status

Listen over registrerede materialer er delt i to. Under “Fejl” kommer de materialer, som må håndteres manuelt. Under “Rettet” kommer materialer, hvis statusser ikke kræver yderligere håndtering. De bliver automatisk opdateret i bibliotekssystemet.* Hvis materialet både har fejlstatus og en rettet status, vises materialet på begge lister. 

5.png

Under de tre prikker i øverste højre hjørne kan du vælge hvilke statusser, der bliver vist på listen i Assist. Statusserne stammer fra bibliotekssystemet.

9.png      8.png

 

* Afhænger af bibliotekssystemet

Lokalisere materiale

Hvis den eksterne scanner opfanger et materiale som allerede er registreret under "FEJL", vil materialet på listen blive markeret med en gul farve, som vises i fem sekunder. Du kan således indsnævre, hvor et fejlregistreret materiale befinder sig på hylden. Dog kan antennens rækkevidde på den eksterne scanner betyde, at området stadig kan være forholdsvis stor.

3.png

Brug den indbyggede RFID-scanner

Det er muligt at scanne materialer enkeltvis ved brug af enhedens indbyggede scanner. Den vælges på listen over RFID-scannere, hvorefter materialer scannes en ad gangen. Opførslen i Assist er den samme som ved brug af en ekstern RFID-scanner. 

Assist-hylderevision---indbygget-scanner

Scanning af materialer med flere tags

Når den indbyggede RFID-scanner benyttes, kan du vælge, om samtlige tags i et materiale skal scannes, før materialet bliver registreret, eller om det er nok, at kun et tag bliver scannet.  

I menuen (øverste højre hjørne) kan man slå funktionen til og fra:

  • Kræv ikke at alle RFID-tags scannes: Scan et tag i materialet, og materialet registreres. 
  • Kræv at alle RFID-tags scannes: Scan alle tags i materialet, før det registreres. 

10.png

Når funktionen åbnes, står den på “Kræv ikke at alle RFID-tags scannes”. Menuen viser den anden mulighed end den, som p.t. er slået til, dvs. står der “Kræv at alle RFID-tags scannes” i menuen, er det reelt funktionen “Kræv ikke at alle RFID-tags scannes”, som er slået til. 

Uanset hvilken funktion du har slået til, vil en besked vise, hvor mange tags, det scannede materiale indeholder, også selvom “Kræv ikke at alle RFID-tags scannes” er slået til. Det er dermed muligt at tjekke, om materialet er komplet ved at undersøge det, uden at skulle scanne samtlige tags, hvis det er det, du ønsker. 

Beskeden er grøn, hvilket indikerer, at det nødvendige antal tags er scannet, for at materialet bliver registreret korrekt, og tæller op i antallet øverst på skærmen.

11.png

Vælger man “Kræv ikke at alle RFID-tags scannes”, er beskeden grå, indtil sidste tag er scannet, hvorefter beskeden bliver grøn, og materialet registreres.

12.png
Afslut

Funktionen afsluttes med et tryk på tilbagepilen i øverste venstre hjørne. Der er tre muligheder for at afslutte sessionen: 

  • Ja, slet: Listen slettes, og øksen vil ikke længere vises som “I brug” for andre brugere af Assist.
  • Nej, behold den: Listen over de registrerede materialer gemmes, så næste gang du åbner funktionen, vil listen over de registrerede materialer, vises. For andre brugere af Assist, vil øksen stadig vises som “I brug”, selvom den reelt ikke bruges aktivt. 
  • Afbryd: Sessionen bliver ikke afsluttet, og funktionen forbliver åben.

13.png