Hvorfor viser ikke Access forventet tilstand?

Som regel skyldes det at hendelser i kalenderen kommer i konflikt.

Access kan ikke håndtere overlappende hendelser i kalenderen. Dvs. at det kun kan være én standardhendelse og ett unntak i et gitt tidsrom. Hvis det er opprettet f.eks. to standardhendelser samtidig, vil det skape problemer. I slike tilfeller vil Access forbli i den tilstanden den sist var i.

Problemet oppstår f.eks. hvis unntakene er opprettet uten at det er krysset av i “Legg til som unntak”. I slike tilfeller vil Access nemlig anta at det er en standardhendelse, og den vil i så fall komme i konflikt med den eksisterende standardhendelsen. 

Access “lagrer” kalenderen fire uker fremover, så det kan forårsake feil hvis noe er ugyldig i den perioden.

Les mer om kalenderstyring