Hvorfor viser Access ikke den forventede tilstand?

Oftest skyldes det konfliktende tider i kalenderen. 

Access kan ikke håndtere, hvis der er tider i kalenderen, som overlapper. Dvs. at der kun kan være én standardtid og én undtagelse i et givet tidsrum. Så hvis der er oprettet fx 2 standardtider oveni hinanden, vil det skabe problemer. I sådanne tilfælde vil Access forblive i den tilstand, den sidst var i.

Problemet opstår f.eks., hvis undtagelser er oprettet uden at der er vinget af i “Tilføj som undtagelse”. I sådanne tilfælde vil Access nemlig antage, at det er en standardtid, og den vil i så fald konflikte med den eksisterende standardtid. 

Access “gemmer” kalenderen fire uger frem, så hvis noget er ugyldigt i den periode, kan det forårsage fejl. 


Læs mere om kalenderstyring