Enhetsstatus

Enhetsstatus er en oversikt over de kontrollboksene og dørpanelene som finnes på filialene deres. Oversikten finner dere i venstremenyen under “Access”>”Drift”.


Oversikten er sortert etter filialer, der dere kan se

  • Type
    • Kontrollboks (controlunit) eller dørpanel (doorpanel)
  • Enhetens navn

Les mer om kontrollboks

Les mer om dørpanel

Restart

Dere kan restarte enten kontrollboksen eller dørpanelet på knappen ved siden av, hvis det oppstår behov for det.

En restart tar 1-3 minutter. Det er ikke mulig å se statusen for selve restarten i Redia Admin.

Det er kun brukere med Admin-rolle som kan restarte enheter.

Restart av kontrollboksen

Hvis man skal restarte kontrollboksen, er det selve datamaskinen som sitter i kontrollboksen som blir restartet. Samtidig blir alle konfigurasjonsverdier fra Redia Admin også oppdatert på datamaskinen.

Samtidig som det skjer, vil skjermen på dørpanelet vise bildet for manglende forbindelse mellom dørpanelet og kontrollboksen.

Selve Access-programmet starter automatisk opp igjen når restarten er ferdig og dørpanelet vil igjen vise det forventede skjermbildet.

Restart av dørpanelet

Ved restart av dørpanelet er det bare selve dørpanelet som restartes. Under restarten vil skjermen være sort på panelet. Etter restarten vil panelet igjen vise det forventede skjermbildet i forhold til kalenderen i Redia Admin.

 

OBS: Ønsker dere å kunne gjenstarte deres enheter kan dere kontakte Redia Support, ved å opprette en supportsak.