Eksemplarvisning

På eksemplarvisningen fremgår yderligere data og historik om et specifikt eksemplar, ligesom det er muligt at ændre eksemplarets status, hvis materialet ikke i forvejen har en sat status*.

Eksemplarvisningen tilgås fra “Mere info og eksemplarer” eller åbner ved brugen af “Scan materiale”

Eksemplaret er oplyst med fuld titel, forfatter, faustnummer og materialenummer. Du kan trykke på forfatteren, hvorefter søgeresultatet for den pågældende kommer frem. 

1.png

Mere information

Under “Mere information” ses eksemplarets status. I tilfælde, hvor materialet ikke allerede har en status, vil det være muligt at ændre status ved at trykke på “Vælg status”*.

1.1.png

 

Logistik

Eksemplarets logistiske informationer er det specifikke eksemplars placering. 

Om materialet

Hvis informationerne er tilgængelige i bibliotekssystemet, oplyses her, hvornår eksemplaret er indkøbt og hvor mange gange, det har været udlånt. 

Relaterede materialer

Du kan ud fra to materialehylder vejlede brugere til andre materialer, som minder om det valgte: 

  • Noget der ligner
    • Materialer baseret på ligheder med det valgte, udregnet af en bagvedliggnede algoritme. 
  • Mere af [ hovedaktør ] (f.eks. forfatter)
    • Andre materialer, som hovedaktøren har været en del af. 

“Alle” knappen folder listen ud, så blandt andet tilgængeligheden fremgår for det enkelte materiale.

Assist-eksemplarvisning---relaterede-materialer

Log

Ved at trykke på “Log” kommer eksemplarets historik, så det er muligt at se dato og tidspunkt for registreringer og ændringer.**

1.2.png

*afhængig af bibliotekssystemet

**funktionen er ikke færdigimplementeret for FBS.