Brugere

I kan se en oversigt over, hvilke brugere der er oprettet i Redia Admin på jeres bibliotek. Det gør I ved at navigere til "Generelt" i menuen til venstre. Dernæst vælger I "Brugere" og til sidst "Brugeradministration".

Oversigt over brugere

I oversigten kan I se navn, rolle og e-mail på de oprettede brugere. Derudover indikerer et flueben under “Verificeret”, om en bruger er verificeret eller ej. Verificeringen sker, når brugeren har gennemgået oprettelsesflowet og lavet en adgangskode, hvormed hun har adgang til Redia Admin. 

Listen over brugere er alfabetiserede efter navn. Listen kan vises i omvendt rækkefølge ved at trykke på pilen ved “Navn”. 

Brugeradministration

Opret bruger

Brugere med Administrator-rollen kan oprette nye brugere. Det gøres ved at trykke på “Opret bruger”, som er under oversigten over brugere. 

Ved oprettelse er det nødvendigt at tildele en rolle, indtaste navn og e-mail. Den nyoprettede bruger vil dernæst modtage en e-mail med et link, hvor brugeren accepterer invitationen og opretter en adgangskode. 

Oprettelseslinket er gyldigt i fem dage eller indtil adgangskoden er oprettet. Hvis brugeren ikke får lavet en adgangskode inden de fem dage, kan brugere med Administrator-rollen sende en ny invitation til vedkommende. 

Så snart en bruger er oprettet, vil vedkommende figurerer på listen over brugere i Redia Admin, også selvom vedkommende ikke har lavet en adgangskode endnu. Dem der mangler at lave en adgangskode, kan ses under “Verificeret” kolonnen. Hvis der ikke er et flueben, har brugeren endnu ikke gennemgået oprettelsesflowet og oprettet en adgangskode. 

Opret-bruger

Rediger bruger

Brugere med Administrator-rollen kan også redigere andre brugere. Det er muligt ved at trykke på den pågældende bruger i oversigten. 

Det er muligt at redigere navn og rolle. Brugeren kan således tildeles en ny rolle eller få tilføjet endnu en rolle. Det er også muligt at slette en bruger.

Rediger-bruger

Læs mere om brugerroller her.

Få adgang til Redia Admin 

For at få adgang til Redia Admin skal du kontakte dit biblioteks Administrator-bruger, som kan oprette dig som bruger. Hvis jeres bibliotek endnu ikke har en Administrator, kan I anmode om at blive oprettet ved at skrive til info@redia.dk