Brukerroller

Når en bruker blir opprettet i Redia Admin, må brukeren tildeles en eller flere roller. Hvilken rolle brukeren er avhengig av hennes arbeidsoppgaver. 

Det er syv brukerroller: fire til Redia Admin og tre til Assist. Hvis en bruker skal ha adgang til både Redia Admin og Assist, må vedkommende ha én Redia Admin-rolle og én Assist-rolle.

Roller til Redia Admin

Administrator

  • Rollen tildeles sentrale medarbeidere. Rollen har redigeringsrettigheter til å konfigurere det meste, men også noen begrensninger. Hvis rettigheter mangler til å utføre noe i Redia Admin kan Redia kontaktes.

Redaktør

  • Rollen tildeles medarbeidere som får visse redigeringsrettigheter. Rollen gir adgang til å tilpasse produkter som f.eks. Å tilføye sorteringssteder til en Butler-enhet.   

Inspektør

  • Denne rollen blir tildelt medarbeidere med view-tilgang. De har ikke tilgang til å redigere, men kan se oppsett og logg for produktene.

Medarbeider

  • Dene rollen blir tildelt medarbeidere som også har view-tilgang. Men de kan ikke se Access-loggen, da den inneholder personfølsomme opplysninger, som f.eks. personnumre.

Roller til Assist

Assist Bibliotekar

  • Rollen tildeles ansatte som skal kunne bruke alle Assists funksjoner.

Assist Logistikk

  • Rollen tildeles ansatte som primært skal ha adgang til å administrere Assist logistikkdata. Rollen har ikke adgang til personfølsomme opplysninger.

Assist Vakt

  • Rollen tildeles vaktansatte som skal ha adgang til å se lånernes selvbetjeningsstatus.