Blokkeringsliste

Dere kan opprette en blokkering for lånere som dere ønsker å utelukke fra deres bibliotek når det er i selvbetjent tilstand.

Dere kan blokkere en låner (og dermed hindre ham/henne adgang i selvbetjent tilstand) på to måter:

 1. Blokkere låneren i biblioteksystemet (kun for de biblioteker/filialer som validerer opp mot biblioteksystemet)
 2. Blokkere låneren i Redia Admin (relevant uansett om biblioteker/filialer validerer mot biblioteksystemet eller opererer uten validering)

I denne artikkelen kan du lese om:

Slik finner du “Blokkeringsliste” til Access i Redia Admin

I venstremenyen skal du klikke på:

 • Access > Konfigurasjon > Blokkeringsliste

Nå kan du opprette blokkeringer på lånere og se hvilke lånere som allerede er blokkert.

OBS: Det er kun brukere med rollen Administrator, som kan se blokkeringslisten og opprette blokkeringer. 

Les mer om de ulike brukerrollene i Redia Admin

Se oversikt over eksisterende blokkeringer

I oversikten kan du se hvilke blokkeringer dere har opprettet. 

Hver blokkering er vist med: 

 • Låner-ID (maskert)
 • Blokkert til (når blokkeringen opphører)
 • Notat (fx årsak til blokeringen)
 • Filialer (hvor mange filialer blokkeringen gjelder)
 • Opprettet (dato for når blokkeringen ble opprettet)

Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---oversigt


Søk i oversikten

Ved å benytte søkefeltet over oversikten, kan dere søke etter en spesifikk blokkering. Dere kan for eksempel søke etter:

 • en bestemt låner-id
 • notat
 • sluttdato.

Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---søgefelt

Legg til blokkering

Når dere skal opprette en ny blokkering, trykker dere på “Legg til blokkering”. Deretter fyller dere ut en rekke opplysninger. 


Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---tilføj-knap

Låner-ID

Tast inn låner-ID på den låneren som skal blokkeres for adgang.

Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---lånerid

Sluttdato for blokkering

Hvis blokkeringen skal opphøre på et bestemt tidspunkt, taster dere datoen i feltet “Blokkert til”. Dere kan også finne datoen ved å bruke kalenderen. Hvis feltet ikke redigeres, gjelder blokkeringen en måned fra dags dato.

Hvis dato ikke er fastsatt for når blokkeringen skal utløpe, krysser dere av ved “Ingen sluttdato for blokkering”. Da vil blokkeringen gjelde inntil dere endrer eller sletter den.

Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---dato


Filialer som blokkeringen gjelder for

Dere kan velge om blokkeringen skal gjelder for alle filialene deres, eller bare enkelte. I utgangspunktet gjelder blokkeringen for alle filialer, derfor er “Blokkering gjelder for alle filialer” markert.

Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---alle-filialer


Hvis blokkeringen kun skal gjelde for enkelte filialer, fjerner dere markeringen ved “Blokkering gjelder for alle filialer”, da blir feltet “Blokkering gjelder bare for” aktivt. Her kan dere velge de relevante filialene på en liste. Deretter vil de valgte filialene fremgå i feltet og under feltet kan dere se antallet av valgte filialer ut av deres samlede antall filialer. 

Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---valgt-filial

Notat

Dere har mulighet til å legge til en melding til blokkeringen, f.eks. årsaken til at låneren er blokkert, eller andre opplysninger som kan være relevante å tilføye.

Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---note

Rediger blokkering

Hvis dere ønsker å endre noe på en eksisterende blokkering, kan blokkeringen åpnes ved å trykke på den det gjelder i oversikten. Deretter kan oppsettet redigeres eller blokkeringen kan slettes. 

Admin-NORSK-Access-Blokeringsliste---rediger