1. Forside
 2. Redia Admin
 3. Access konfiguration & log

Blokeringsliste

I kan oprette en blokering for lånere, som I ønsker at udelukke fra jeres bibliotek, når det er i selvbetjent tilstand. 


I kan blokere en låner (og dermed forhindre ham/hende adgang i selvbetjent tilstand) på to måder: 

 1. blokere låneren i bibliotekssystemet (er kun for de biblioteker/filialer som validerer op mod bibliotekssystemet)
 2. blokere låneren i Redia Admin (er relevant uanset om biblioteker/filialer validerer mod bibliotekssystemet eller kører uden validering).

Læs mere om at forhindre lånere adgang i selvbetjent tid


I denne artikel kan du læse om:

Sådan finder du “Blokeringsliste” til Access i Redia Admin

I venstremenuen skal du klikke på:

 • Access > Konfiguration > Blokeringsliste

Du kan nu oprette blokeringer på lånere og se, hvilke lånere der allerede er blokeret. 

OBS: Det er kun brugere med rollen Administrator, som kan se blokeringslisten og oprette blokeringer. 

Læs mere om de forskellige brugerroller i Redia Admin

Se oversigt over eksisterende blokeringer

I oversigten kan du se, hvilke blokeringer I har oprettet. 

Hver blokering er vist med: 

 • Låner-ID (maskeret)
 • Blokeret indtil (hvornår blokeringen ophører)
 • Note (fx årsag til blokeringen)
 • Filialer (hvor mange filialer blokeringen gælder for)
 • Oprettet (dato for oprettelsen af blokeringen)

Admin-Access-Blokeringsliste---oversigt

Søg i oversigten

Ved at benytte søgefeltet oven over oversigten, kan I søge efter en specifik blokering. I kan for eksempel søge efter: 

 • et bestemt låner-id
 • notetekster
 • slutdato.
Admin-Access-Blokeringsliste---søgefelt-1

 

Tilføj blokering

Når I skal oprette en ny blokering, trykker I på “Tilføj blokering”. Herefter udfylder I en række oplysninger. 


Admin-Access-Blokeringsliste---Tilføj-knap


Låner-ID

Indtast låner-ID’et på den låner, som skal blokeres for adgang. 

Admin-Access-Blokeringsliste---lånerid-1

 


Slutdato for blokering

Hvis blokeringen skal ophøre på et bestemt tidspunkt, indtaster I datoen i feltet “Blokeret indtil”. I kan også finde datoen ved at bruge kalenderen. Hvis I ikke redigerer i feltet, gælder blokeringen en måned frem fra dags dato. 

Hvis I ikke har fastsat en dato for, hvornår blokeringen skal udløbe, vinger I af ved “Ingen slutdato for blokering”. Så vil blokering gælde, indtil I ændrer eller sletter den. 

Admin-Access-Blokeringsliste---slutdato

 

Filialer, blokeringen gælder for

I kan vælge, om blokeringen skal gælde for alle jeres filialer eller kun enkelte. Som udgangspunkt gælder blokeringen for alle filialer, derfor er “Blokering gælder for alle filialer” markeret. 

Admin-Access-Blokeringsliste---alle-filialer


Hvis blokeringen kun skal gælde for enkelte filialer, fjerner I markeringen ved “Blokering gælder for alle filialer”, hvorefter feltet “Blokering gælder kun for” bliver aktivt.

Her kan I vælge de relevante filialer på en liste. Herefter vil de valgte filialer fremgå i feltet, og neden under feltet kan I se antallet af valgte filialer ud af jeres samlede antal filialer. 

Admin-Access-Blokeringsliste---valgt-filialNote

I har mulighed for at tilføje en note til blokeringen f.eks. grunden til, at låneren er blokeret eller andre oplysninger, som I finder relevante at tilføje. 

Admin-Access-Blokeringsliste---note-1

Rediger blokering

Hvis I ønsker at ændre noget på en eksisterende blokering, åbner I blokeringen ved at trykke på den pågældende i oversigten. Derefter kan I redigere opsætningen eller helt slette blokeringen.

Admin-Access-Blokerinsliste-rediger