Automatisk nullstilling

Butler er designet for å stå i et offentlig rom og vil derfor automatisk nullstilles. Låneren er kun innlogget når det er relevant, og vil ikke risikere å forlate en maskin med sensitive personopplysninger på skjermen.

Du kan angi hvor lenge Butler skal være inaktiv før den nullstilles i Redia Admin.

Du kan stille inn tiden til:

  • 1 minutt
  • 2 minutter
  • 3 minutter
  • 4 minutter
  • 5 minutter

Uansett hvilken tid du velger, vil en popup-melding varsle brukeren om at Butler tilbakestiller om 20 sekunder. Her kan brukeren velge å trykke på "Avbryt" eller trykke et annet sted på skjermen slik at popup-meldingen forsvinner og brukeren kan fortsette å bruke Butler. Hvis brukeren ikke svarer på popup-meldingen, vil Butler nullstilles og gå tilbake til start-skjermen.

Les mer om konfigurering av Butler-enheter her.

Butler-Nulstilling

Last inn konfigurasjon

Når Butler nullstiller, laster den samtidig inn konfigurasjonen. Hvis du gjør endringer i Admin, vil disse dermed tre i kraft når Butler nullstilles.

Hvis Butler er på start-skjermen og ikke er i bruk, vil den fortsatt nullstilles og laste inn konfigurasjonen hvert tiende minutt. Dermed vil eventuelle endringer du har gjort i Admin fortsatt tre i kraft. Popup-meldingen, som advarer om nullstilling, vises ikke når Butler er på start-skjermen.