Hvad er Biblioteket-appen?

Biblioteket-appen samler alle kommunebibliotekets materialer, arrangementer og nyheder i én brugervenlig løsning.

Brugeren kan blive inspireret til nye materialer via forsidehylderne, søge på tværs af alle materialetyper, lave reserveringer, foretage og forlænge lån, modtage automatiske notifikationer, samt blive informeret om bibliotekets nyheder og arrangementer via appen.

Kernefunktioner 

Alle landets 98 kommuner har adgang til Biblioteket-appen og dens kernefunktioner. Når brugeren åbner appen for første gang, vil brugeren blive bedt om at vælge kommune og logge ind. Brugeren kan vælge ikke at logge ind i appen. 

Læs mere om Vælg kommune og Log ind.

Forside

På forsiden kan brugeren søge efter materialer eller finde inspiration til nye materialer på de forskellige forsidehylder. Brugeren kan se åbningstider, arrangementer og nyheder for det kommunebibliotek hun har valgt. Hvis brugeren er logget ind, kan hun se åbningstider for den filial hun er tilknyttet. 

forside

Læs mere om Forside

Hvis brugeren er logget ind og givet appen lov til at opsamle data vil hylden “Anbefalet til dig” blive vist som den øverste forsidehylde. 

Læs mere om Anbefalet til dig

Søg

Brugeren kan søge efter materialer i toppen på forsiden eller ved at trykke på “Søg” i bundmenuen. Under “Søg” kan brugeren ligeledes søge i søgefeltet i toppen af siden eller søge via de forskellige genrer og filtrere indholdet på søgningen. Brugeren kan benytte “Tilpas” til at filtrere søgningen.

                              søgefelter      tilpas-highlight

Læs mere om Søg

Vær opmærksom på, at Biblioteket-appen er koblet til landets enkelte kommuner. Derfor søges der kun i de materialer der er indkøbt i din valgte kommune. 

Min side

På “Min side” samles alle personlige oplysninger og indstillinger for brugeren. For at tilgå “Min side” skal brugeren derfor være logget ind. I topmenuen har brugeren adgang til “Lånerkort”, “Beskeder” og “Indstillinger”. Brugeren har også oversigt over lån, reserveringer, huskeliste og mellemværender.

minside

Læs mere om Min side

Hvis brugeren har givet appen lov til at opsamle data vil funktionen “Lånehistorik” blive vist under “Min side”.

Læs mere om Lånehistorik

Mere

Under “Mere” samles alle de informationer der knytter sig til kommunebiblioteket, som brugeren har valgt. Hvis brugeren ikke er logget ind, vises åbningstider og kontaktinformationer for kommunens hovedbibliotek. Hvis brugeren er logget ind, vises der i stedet informationer, der knytter sig til hendes valgte filial. Brugeren har også mulighed for at skifte kommune her.

mere-uden-kort

Læs mere om Mere-siden

Tilkøbs-pakken All-in-One

De individuelle kommuner har mulighed for at tilkøbe funktioner til appen med pakken All-in-One til Biblioteket-appen. Pakken indeholder funktionerne "Lån & Aflever", "Kø+", "Flerbruger", "Servicemeddelelser", "Wayfinding" og "MobilePay", samt alle ekstra funktioner der udvikles fremover.

Lån & Aflever

Funktionen giver brugeren mulighed for at låne og aflevere materialer direkte i appen ved at scanne dem med mobilen. Funktionen åbner ligeledes op for muligheden for, at brugeren kan viderelåne materialer til venner og bekendte uden at være fysisk på biblioteket. Funktionen vises nederst i bundmenuen i appen, så den er let at tilgå for brugeren.

I kan frit vælge kun at aktivere lånefunktionen i appen, eller at aktivere den udvidede version der inkluderer aflevering med appen. 

lån-

Bibliotekets afleveringsområde kalibreres med brugerens mobil gennem bluetooth, så de afleverede materialer kan sorteres og placeres korrekt. 

Lån & Aflever inkluderer ligeledes muligheden for at brugeren kan viderelåne materialer til andre, uden at være fysisk på biblioteket. Funktionen vises nederst i bundmenuen i appen, så den er let at tilgå for brugeren.

                              Her      afleveret-liste

Læs mere om Lån & Aflever

Kø+

Hvis brugeren er logget ind på et kommunebibliotek, som er tilknyttet Kø+, vil brugeren blive bedt om at tage stilling til tidligere foretagede reservationer. Her kan hun vælge om hun fortsat vil blive i køen eller om hun ikke længere er interesseret i materialet. 

Derudover kan brugeren selv tilkendegive en interesseperiode for reserverede materialer, sætte sine reserveringer på pause og sende afhentnings- og afleveringsdage til sin mobil-kalender.

Funktionerne har til formål at forkorte ventetiden på reserverede materialer for brugeren samt mindske at personalet forgæves sætter materialer op på reserveringshylden, som ikke bliver afhentet. 

                              Køside      dato2

Læs mere om Kø+

Flerbruger

Funktionen giver brugeren mulighed for at være logget ind med flere brugerkonti på samme tid. De kan tilføje flere brugere, se en oversigt over brugerne og nemt skifte mellem dem uden først at skulle logge ud og ind igen. 

brugerlistenny

Læs mere om Flerbruger

Servicemeddelelser

Med Servicemeddelelser kan der nemt sendes information ud til brugerne gennem appen. Bibliotekspersonale opretter og forfatter meddelelserne i Redia Admin og kan sende dem ud til brugere på tværs af Redias produkter. Meddelelsernes udseende kan justeres mellem "info", "advarsel" og "kritisk" så de afspejler indholdet i beskeden. Servicemeddelelser kan ligeledes indeholde links til videre læsning. 

Servicemeddelelse,-app
Læs mere om Servicemeddelelser

Wayfinding

Hvis brugeren har et kommunebibliotek, som er tilknyttet Wayfinding og biblioteket har et kort på én eller flere filialer, kan brugeren se kort over bibliotekerne under “Mere”-siden eller finde vej på biblioteket til et materiale under materialevisningen. 

                              wayfmereside      wayf!

Læs mere om Wayfinding

MobilePay

Brugeren har mulighed for at betale mellemværender via MobilePay, hvis kommunebiblioteket der er valgt har tilknyttet funktionen. Brugeren kan se mellemværender under “Min Side” og har herfra mulighed for vælge at betale beløbet  direkte i appen ved hjælpe af MobilePay.

MP

Læs mere om MobilePay

All-in-One til dit bibliotek?

Hvis du ønsker at høre mere om tilkøbsfunktioner til dit bibliotek, er du meget velkommen til at skrive til sales@redia.dk eller ringe på +45 70 20 11 30.