Hvad er Flerbruger?

Flerbruger er en tilkøbsfunktion til Biblioteket-appen.

Funktionen giver Biblioteket-appens brugere mulighed for at være logget ind med flere brugerkonti på samme tid. De kan tilføje flere brugere, se en oversigt over brugerne og nemt skifte mellem dem uden først at skulle logge ud og ind igen. 

Flerbruger er en del af pakken All-in-One. Læs mere her.


   Avatar-i-menu      Log-ud1      brugerlistenny

Log ind

Der logges ind i appen som normalt, på "Min side". Når en låner er logget ind, kan flere brugere tilføjes, ved at klikke på brugernavnet i toppen af "Min side". Dette åbner brugerlisten, hvor knappen "Tilføj endnu en bruger" er tilgængelig. Herfra kan endnu en brugers login-oplysninger indtastes, hvorefter de optræder på brugerlisten.

Overblik

Når der vælges en bruger fra brugerlisten, vil brugerens informationer indlæses. Deres lån, reserveringer, huskeliste, mellemværender, lånehistorik og beskeder kan ses på "Min side" som normalt. Sådan kan f.eks. forældre nemt se, hvornår deres børns reserveringer er klar til afhentning, eller et materiale snart skal afleveres. 

Vær opmærksom på, at der kun kan modtages push-notifikationer for den aktivt valgte bruger på listen. Vi arbejder på at få push-notifikationer på tværs af brugere.

Den aktivt valgte bruger i appen kan modtage push-notifikationer. Beskeder til andre brugere på brugerlisten kan ses under "Beskeder" når den pågældende bruger er aktiv i appen. Brugeren informeres om begrænsningen af push-notifikationer, hver gang der tilføjes brugere til listen. 

pushalert

Brugere

Den aktive bruger i appen kan ses i bundmenuen, hvor et ikon har en farve og et forbogstav, der repræsenterer brugeren.

Samme ikon er synligt på listen over de registrerede brugere i appen. Listen tilgås ved at klikke på brugernavnet under "Min side". Her ses et overblik over de forskellige brugere samt markering af den aktive bruger. På listen kan brugeren skifte mellem de forskellige brugerkonti og logge brugere ud af appen. Det er også her, der kan tilføjes op til 10 brugere på knappen "Tilføj endnu en bruger". 

listenny

Under "Rediger" kan brugeren vælge én eller flere brugerkonti på listen ved at markere brugernavnet eller klikke på "Vælg alle". De valgte brugere kan logges ud samtidig.
Hvis der kun er én bruger på listen, vises knappen “Log ud” i stedet for "Rediger".

                              redigerny      logflereudny

Brugere i andre kommuner

Nogle brugere kan have tilknytning til flere kommuner og dermed have flere logins til Biblioteket-appen, for at tilgå de forskellige kommuner. Flerbruger-funktionen gør det muligt at tilføje brugerne på tværs af kommuner, på samme brugerliste, så det er nemt at skifte mellem dem. En sådan bruger tilføjes ligesom andre brugere, med knappen "Tilføj endnu en bruger". På login-siden vælges den pågældende kommune og brugeroplysningerne indtastes. Herefter optræder brugeren på listen, med info om hvilken kommune brugeren er tilknyttet.

Flere brugerkonti kan dog kun tilføjes fra en aktiv bruger med bopæl i en kommune, der tilbyder Flerbruger. Hvis den aktive brugers kommune ikke tilbyder Flerbruger, vil knappen “Tilføj endnu en bruger” meddele, at de ikke kan oprette flere brugere fra den pågældende kommune. 


  Log-flere-ind,-samme-kommune      listenny      kanikkeny

Log ind igen

Brugerne kan komme ud for, at en brugerkonto på listen skal logge ind igen, f.eks. hvis en pinkode er blevet skiftet siden sidste login. I dette tilfælde vil brugeren skulle indtaste den nye pinkode for den specifikke bruger. 

Hvis en bruger på listen ikke har været aktiv i en længere periode, kan brugeren også blive bedt om at logge ind igen, når der skiftes til den pågældende bruger.

log-ind-igen

Flerbruger til dit bibliotek?

Hvis du ønsker at høre mere om Flerbruger eller All-in-One til dit bibliotek, er du meget velkommen til at skrive til sales@redia.dk eller ringe på +45 70 20 11 30