Biblioteket-appen - kom i gang guide

Redia Guide henviser til nærværende guide-side, som skal hjælpe jer med at koble jer på appens administrations-site ” biblioteket.redia.dk”.

Følg guidens trin, hvorefter Det Digitale Folkebibliotek og Redia vil være involveret, men i første omgang skal I denne vejledning. God fornøjelse :) 

1. Installer DDB-cms moduler. Hvis Inlead står for jeres opdateringer, skal I blot sende et ”GO” til dem, de er allerede underrettet om opgaven. Hvis I ikke kan installere modulerne fordi I ikke har Drupal 7 - læs følgende artikel

Se hvordan modulerne skal installeres her

2. Nu skal I indtaste forskellige oplysninger omkring jeres kommunes biblioteker. Det skal gøres igennem et administrations-sitet. Gå til: https://biblioteket.redia.dk/profil/login

Find din kommune på listen og vælg denne. Derefter login med det login som I har modtaget på mail fra Det Digitale Folkebibliotek. Hvis I ikke har modtaget et login, eller har mistet det. Skriv en mail til csi@slks.dk  - Christian S. Boesen v. Det Digitale Folkebibliotek.

3. Jeres kommunes biblioteker skal konfigureres i appen. Det gør I ved at udfylde jeres profil på https://biblioteket.redia.dk/profil/login

Udfyld alle faneblade, undtagen ”IP-adresser” og ”Infomedia” fanebladene. Få hjælp til de resterende faneblade med nedenstående links:

Send “et par ekstra ting” (logo og url ) til Det Digitale Folkebibliotek. Se hvordan det skal se ud her:

Herefter tjekker Redia jeres profil igennem og tester at det virker som forventet.

I får adgang til at teste jeres bibliotek på staging (mere om det senere i processen)
Når I har testet og godkendt, aktiverer vi jeres bibliotek i appen
Nu kan jeres brugere anvende appen på både iOS og Android :-)