Lydstyring

Det er mulig å spille av en lydfil når biblioteket f.eks. åpner og stenger. Det kan for eksempel være om det skal annonseres at «Biblioteket stenger om 15 minutter» eller lignende. 

En lydfil kan legges til eller redigeres under “Lydstyring”, som befinner seg under “Access” i venstremenyen og deretter “Konfigurasjon”.

Konfigurasjon av lydstyring

En lyd legges til eller redigeres under "Lydstyring", hvor det er en oversikt over lyder som allerede er satt opp for å spilles. Oversikten viser navnet, som kan indikere hvilken lyd det er, for eksempel: «Bib er stengt nå», filnavn, avspilling, lengde og størrelse på filen.

For å slette en lyd, trykk på krysset til høyre for filen.

For å legge til en ny lyd, bruk "+ Legg til lyd"-knappen over listen. Deretter må lyden navngis og selve lydfilen må lastes opp. Når "Lagre" trykkes vil den nye vises i selve listen. Da er det mulig å legge lyden til en modus under "Tilstander".