Logg

Loggen registrerer både antall besøkende som passerer og materialer der alarmen ikke er deaktivert.

Du ser loggen under "Gates" i menyen til venstre. Velge "Logg" og deretter "Enheter".

Loggen er delt inn i "Materiale" og "Besøkende" for å skape bedre oversikt.

Materiale

Hvis alarmen går når et materiale passerer gjennom en alarmportal, blir det registrert i loggen. På denne måten kan du enkelt få oversikt over de aktuelle materialene.

I oversikten vil det være følgende informasjon pr. registrering:

  • Tidspunkt
  • Filial
  • Gate-ID
  • Plassering
  • Material-ID
  • Forfatter
  • Tittel

Loggen er delt inn i dager slik at du raskt kan orientere deg i dataene. Fem rader vises om gangen. Vil du se mer kan du velge det, og ellers kan du scrolle videre via pilene.

Besøkende

Hver gang en besøkende går gjennom en port, blir det registrert i systemet. Det registreres om personen går inn eller ut. Data samles inn i løpet av dagen, og teller starter på nytt en gang i døgnet.

Oversikten vil inneholde informasjon om:

  • Filial
  • Antall personer som kommer inn
  • Antall personer som går ut

Som utgangspunkt vises statistikken for alle filialer, men det er mulig å velge en spesifikk filial i nedtrekksmenyen til høyre i tabellen.