Generell konfigurasjon

Under “Generell konfigurasjon” er det mulig å endre felles innstillinger for alle Access-enheter.

I denne artikkelen kan du lese om:

Slik finner du “Generell konfigurasjon” for Access i Redia Admin

I venstremenyen må du klikke på:

  • Access > Konfigurasjon > Generell konfigurasjon

Du kan nå gjøre endringer som gjelder alle Access-enhetene deres, på tvers av filialene.

OBS: Endringer foretatt under Generell konfigurasjon trår i kraft etterfølgende morgen, når Access restarter. Hvis endringen er kritisk, kontakt Redia Support

Oppsett av validering

Dere kan opprette en rekke regelsett, som bestemmer hvordan deres brukere blir validert når de logger seg inn i selvbetjent tilstand. For hvert regelsett kan dere velge hvilke filialer det skal gjelde for. På denne måten er det mulig å opprette en annen validering for noen filialer enn for andre.

Oversikt over regelsett 

Oversikten viser alle opprettede regelsett. Det første regelsettet som blir opprettet blir default og vil gjelde for alle filialer, inntil andre regelsett opprettes. Det vil si at hvis ikke filialen er tilknyttet et annet regelsett, vil defaulten gjelde for den. Dermed sikres det at alle filialer bruker et regelsett og dermed validerer brukerens innlogging etter deres ønske. Det er derfor heller ikke mulig å slette et default regelsett igjen. 

I oversikten kan dere se hvilke filialer som bruker hvilke regelsett.

Legg til regelsett

Opprett et regelsett på “Legg til regelsett” og gi deretter regelsettet et navn, som kun vises i Redia Admin.

Dere kan nå legge til valideringsregler til regelsettet ved å trykke på “Legg til valideringsregel”.

Etter å ha gitt valideringsregelen et navn, velger dere om:

  • brukerne skal valideres mot LMS (mulighet til å sette en aldersgrense på brukeren)
  • brukernes innlogging skal valideres mot en øvre og/eller nedre grense av startsifrene i IDen.

Hvis brukerne valideres mot LMS, er det mulig å sette en aldersgrense på brukerne som skal ha adgang til biblioteket*. Først slås aldersgrensen på og deretter settes selve aldersgrensen i feltet ved siden av.

Når selve valideringsregelen er opprettet, kan dere velge hvilke filialer den skal gjelde for. I “Filial”-feltet krysser dere av for de ønskede filialene. Hvis en filial allerede er tilknyttet et annet regelsett, vil den ikke være på listen.

Når dere er ferdige med oppsettet av regelsettet, må dere huske å trykke på “Lagre” nederst.

Oppsett av innlogging

Dere må sette et minimum og maksimum antall tegn på lengden av bruker-IDen og PIN-koden. Det skal avspeile det minimale og maksimale antall tegn som brukerens bruker-ID og PIN-kode må ha for å bli logget inn.

I tillegg må dere også velge om brukerne må logge inn med eller uten PIN-kode. Hvis dere aktiverer innstillingen, vil Access-enheten be om PIN-kode før brukeren blir validert.

Valg av språk

I en nedtrekksmeny velger dere hvilke språk brukerne kan bytte mellom på Access-adgangspanelet. 

Følgende språk kan legges til:  

  • Dansk
  • Engelsk
  • Norsk bokmål
  • Svensk

På Access-adgangspanelet endrer brukeren språk ved å trykke på “Globus” på tastaturet.

Innstillinger på adgangspanelet 

Alternative verdier

Her kan dere angi en alternativ verdi til adgangspanelet, hvis f.eks. Brukernavnet inneholder en bokstav. Ved “Alternativ verdi 1” skriver dere en verdi som settes til venstre for 0’en på adgangspanelet. Ved “Alternativ verdi 2” skriver dere en verdi som skal settes til høyre for 0’en i adgangspanelet. 

Automatisk nullstilling

Her angis det antallet sekunder som adgangspanelet er inaktivt før det nullstilles.

Les mer om adgangspanel

 

*avhengig av biblioteksystem.